סיוע במילוי טפסי תביעה, טלפונים

רקע על מקום ההתנדבות: מוסד ציבורי

תיאור הפעילות ההתנדבותית: סיוע במילוי טפסי תביעה, טלפונים

מקום קיום הפעילות: ביטוח לאומי סניף עפולה - רח' מנחם 1

שם איש קשר: אודי קורמן

טלפון: 046529130

דוא"ל: ehudk@nioi.gov.il

כתובת אתר הארגון: www.btl.gov.il