מחלת הפה והטלפיים

מדובר במחלה נגיפית בעלת חשיבות למשק החקלאי החי, עם השלכות כלכליות נרחבות המשפיעות על תעשיית החלב והבשר. למחלה כושר הדבקה גבוה בין בעלי חיים והיא פוגעת בעיקר במעלי גרה ומפרסי פרסה כגון בקר, חזירים, כבשים, עזים, תאו כולל שסועי פרסה חיות הבר. כלבים, חתולים, סוסים ומינים אחרים, שאינם פרסה שסועה - אינם רגישים  למחלה.

המחלה אינה מחלה זואונוטית - משמע, אינה מסכנת בני אדם .המחלה המכונה "מחלת הידיים והרגלים" אשר פוגעת בילדים – נגרמת על ידי נגיף אחר ולא על ידי נגיף הפה והטלפיים בבקר, צאן וחזירים. כמו כן, מכיוון שהמחלה אינה מסוכנת לבני אדם - אין סכנה בצריכת בשר או חלב ומוצריו.

המחלה מועברת בהדבקה ישירה בין בעלי-חיים, באמצעות מגע עם הפרשות בעלי חיים חולים, שימוש בחלב לא מפוסטר ממשק אחד לאחר או בהדבקה עקיפה על ידי בני-אדם ,כלי רכב, ציוד וטרינרי וחקלאי. כמו כן, בני אדם יכולים לשאת את הנגיף על בגדיהם ומערכת הנשימה שלהם להפיצו, ולכן מומלץ להימנע מכניסה לא הכרחית לרפתות ודירים בזמן התפרצות.

אבחון ומניעה – מדובר במחלה עם סימנים קליניים אופייניים. בכל מקרה של חשד, יש להודיע ללשכה הווטרינרית המחוזית. מניעת המחלה מתבצעת על ידי חיסון מתאים – המדובר בחיסון חובה, הניתן על ידי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. יעילות החיסון תלויה בהתאמה לזן הנגיף המדבק במקנה.

הנחיות למשקים באזור ההתפרצות ניתנות על ידי הלשכות הווטרינרית המחוזיות וכוללות יישום הוראות בטיחות ביולוגית ומגבלות תנועה – חשוב לצמצם למינימום הכרחי של מבקרים במשק, להקפיד על צמצום הגעת מבקרים ממשקים לא ידועים (סוחרים, רוכשי עגלים, מטלפים וכו') .       

 ד"ר גלית וונדר,
מנהלת השירות הווטרינרי