דוחות מבקר המועצה, נמצאים במשרדי המועצה. על מנת לעיין בהם, יש לפנות אלינו, באמצעות מוקד המועצה - כאן