במקרה של הורה יחידני או הורים פרודים/גרושים, יש למלא את הטופס המצורף ולשלוח אותו בנפרד, בדוא"ל: 

עבור ילדי גנים - ציפי חסון [email protected]

עבור ילדי בתי הספר - שני שיין [email protected]

הבקשה מוגשת לשנת הלימודים
הבקשה מוגשת לשנת הלימודים (חובה) שדה חובה
פרטי התלמידים (חובה) שדה חובה
שם התלמיד.המספר זהותתאריך לידהכיתה/גןגן/ביה"ס נוכחיעובר/ת לגור בישובמוסד חינוך עתידיהערות
אנא מלאו את פרטי הילדים עבורם נדרש ביטול רישום.
מספר בלבד
מספר בלבד
האם הנך הורה יחידני? (גרוש/פרוד/אלמן/ה)
האם הנך הורה יחידני? (גרוש/פרוד/אלמן/ה) (חובה) שדה חובה
אישור אפוטרופוסות מבית משפט - במידה וקיים כזה