במקרה של הורה יחידני או הורים פרודים/גרושים, יש למלא את   הטופס המצורף נפתח בחלון חדשנפתח בחלון חדש ולשלוח אותו בנפרד במייל: 

עבור ילדי גנים לציפי חסון:  zipi@eyz.org.il

עבור ילדי בתי הספר לנטע לי קרן: educsec@eyz.org.il

הבקשה מוגשת לשנת הלימודים
הבקשה מוגשת לשנת הלימודים (חובה) שדה חובה
פרטי התלמידים (חובה) שדה חובה
שם התלמיד.המספר זהותתאריך לידהכיתה/גןגן/ביה"ס נוכחיעובר/ת לגור בישובמוסד חינוך עתידיהערות
אנא מלאו את פרטי הילדים עבורם נדרש ביטול רישום
מספר בלבד
מספר בלבד
האם הנך הורה יחידני? (גרוש/פרוד/אלמן/ה)
האם הנך הורה יחידני? (גרוש/פרוד/אלמן/ה) (חובה) שדה חובה
אישור אפוטרופוסות מבית משפט - במידה וקיים כזה