ועדות סטטוטוריות מוגדרות בצו המועצות האזוריות כוועדות חובה ועל כן, חובה להקימן ולכנסן מעת לעת. המועצה רשאית להקים ועדות בנושאים נוספים ושונים על פי הצורך.

הנהלת המועצה

 • שלומית שיחור רייכמן - יו"ר
 • דליה אייל בן מנשה - אלון הגליל
 • אבי סמוביץ' - יפעת
 • עפרי רביב - חנתון 
 • דני גת - בית לחם הגלילית
 • גל בריל - רמת דוד
 • יואב פישר - שמשית
 • רביב מלמד - גבעת אלה
 • יעל יבזורי - היוגב
 • נעמה אגוזי - מזרע
 • שיר פרסאי ברניב - שריד
 • צליל חיון - כפר החורש
 • תמר דגמי - דברת
 • עדי גד - עדי
 • יורם רז - קיבוץ מרחביה
 • דורית מעוז - הושעיה
 • שמעון סויסה - שדה יעקב
 • סלעית יעקבי - תמרת
 • עינת גרוסבך - תל עדשים
 • מייק כהן - אחוזת ברק

ועדת הכספים

 • אבי סמוביץ' - יו"ר
 • איריס אנטמן פרבר - אחוזת ברק
 • ליאור רכלבסקי - נהלל
 • צור ישראלי - גבת
 • עדי גד - עדי
 • עינת גרוסבך - תל עדשים
 • גל בריל - רמת דוד
 • שגיא וייץ - גזבר המועצה
 • צחי אייזנר - מנכ"ל המועצה

יזרעאלים

 • שלומית שיחור רייכמן - יו"ר
 • עפרי רביב - חנתון
 • דני גת - בית לחם הגלילית
 • יואב פישר - שמשית
 • אבי סמוביץ' - יפעת
 • רחל בן חורין - גבעת אלה
 • סלעית יעקבי - תמרת
 • יורם רז - קיבוץ מרחביה
 • אסף בן יעקב - הרדוף
 • נוה נס יחזקאלי - בלפוריה

ועדת מכרזים

 • אבי סמוביץ - יו"ר
 • רביב מלמד - גבעת אלה
 • חיים ששון - הסוללים
 • עדי גדי - עדי
 • צור ישראלי - גבת
 • גידי גלס - בית שערים

ועדת מכרזים - נבחרת על ידי מליאת המועצה מבין חבריה.
ראשת המועצה אינה רשאית להיות חברה בוועדה.

ועדת ביקורת

 • אוהד ליבנה - גזית
 • מור פורן - שמשית
 • חים הייזלר - כפר גדעון
 • איריס אנטמן פרבר - אחוזת ברק
 • סאלח סעאידה - מנשית זבדה

מוזמן לכל ישיבה:

 • אלי יהודה - מבקר המועצה

ועדת הנבחרת על ידי מליאת המועצה מבין חבריה.

ראשת המועצה וסגניה לא יהיו חברים בוועדת ביקורת.
בוועדה יכהנו 3-5 חברים.

 

 


ועדת תנועה


 • אבי סמוביץ' - יו"ר
 • ארז יפלח - מושב מרחביה
 • עלמה פרבר - גניגר
 • נציג/ת אגף ההנדסה במועצה
 • עופר רייטר - רכז תחום בטיחות בדרכים במועצה
 • רוזה - נציגת משטרת ישראל

משתתף נוסף:

 • יועץ תחבורה חיצוני מוזמן לכל ישיבה

ועדת ביטחון

חברת וחברי מליאת המועצה:

 • אבי סמוביץ' - יו"ר
 • יואב פישר - שמשית
 • חיים ששון - הסוללים
 • מייק כהן - אחוזת ברק
 • מורן קורן- אלונים
 • צליל חיון - כפר החורש
 • אוהד ליבנה - גזית

נציגות ונציגי ציבור:

 • אורית מסר - תמרת
 • מירה ישראלי - גבת
 • טל זוהר - אלוני אבא
 • יוסי הומינר - הושעיה
 • רונן שמיר - עדי

עובדי המועצה:

 • ניר שנער, מנהל אחגף חירום וביטחון - כפר יהושע
 • דגן פריג' - תל עדשים
 • אברהם אבידן - חנתון
 • פלטי בארי - כפר החורש
 • ישי ספיר - מנהל בסיס מתנדבים מג"ב
 • עודד מלכה - שוטר קהילתי

משתתפים נוספים:

 • כליל כנעני - מנהל היחידה האסטרטגית
 • נדב שרון - GIS, שוע"ל

ועדת הביטחון נבחרת על ידי מליאת המועצה מבין חבריה. יהיו חברים בה נציגי השרים הבאים (אם מצאו לנכון לשלוח נציג): שר הביטחון, שר החינוך והתרבות והשר לביטחון פנים. הוועדה רשאית למנות חברים נוספים על פי החלטתה.

ועדה חקלאית

חברי מליאה:

 • דני גת - יו"ר
 • מורן קורן - אלונים
 • גידי גלס - בית שערים
 • ליאור רכלבסקי - נהלל
 • גבי בורנשטיין - עדי
 • אסף בן יעקב - הרדוף
 • ארז יפלח - מושב מרחביה
 • שלום שגב - ציפורי
 • צור ישראלי - גבת

נציגות ונציגי ציבור:

 • לימור קוז'וקרו - תל עדשים
 • ענבל סיבוני - תל עדשים
 • נועה ואן אלק - כפר החורש
 • איילה נוי מאיר - ציפורי
 • מרים לביא - היוגב
 • עמי עמיצור - כפר יהושע
 • יולי בצר - בית לחם הגלילית

משתתפות ומשתתפים נוספים:

 • משה בן שחר (טושקו), הסוללים - רכז הוועדה החקלאית
 • שחר אורן - מנכ"ל החברה הכלכלית
 • כליל כנעני - מנהל היחידה האסטרטגית
 • ד"ר גלית וונדר - וטרינרית הרשות

הוועדה החקלאית נבחרת על ידי מליאת המועצה. לפחות מחצית מחברים יהיו חברי מליאה, והשאר בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה (שאינם פסולים לכהונה, כמובן).

ועדת איכות הסביבה

 • רחלה בן חורין - יו"ר
 • אסי אליה - מנהל אגף איכות הסביבה
 • אוהד ליבנה - גזית
 • גל בריל - רמת דוד
 • פרופ' שלומית פז

נציג ציבור:

 • דביר גרינברג

משקיפות ומשקיף:

 • עלמה גלבר - גניגר
 • עינב אליעז - שמשית
 • גיל דייגי - גבת

ועדת איכות הסביבה תכלול:

4 חברי מועצה, עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה במועצה, 2 נציגי ציבור תושבי מועצה (אחד מהם ייבחר על-ידי המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם שמירה על איכות הסביבה, והשני ייבחר על-ידי ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ארגון מקומי תבחר המועצה את נציגי הציבור עם ארגון ארצי.

לדיוני הוועדה יוזמן, דרך קבע, נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה. ארגון ארצי - אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע, ארגון חיים וסביבה.

ועדת שימור אתרים

 • אבי סמוביץ' - יו"ר
 • עמיר מורן - תמרת
 • סלעית יעקבי - תמרת
 • איריס אנטמן פרבר - אחוזת ברק
 • דינה גרוני - מנהלת מחוז שימור אתרים
 • נציג/ת אגף ההנדסה

הועדה לשימור אתרים תכלול את ראשת המועצה או סגנה (יו"ר), 3 חברי מועצה שייבחר על ידי המליאה, עובד/ת מועצה הבקיא/ה בענייני תכנון ובנייה שיימונה על ידי ראשת המועצה, ומי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות שתבחר המועצה ואשר תהיה לו/לה דעה מייעצת בלבד.

ועדת הנחות לארנונה

 • דליה אייל בן מנשה - יו"ר
 • שגיא וייץ - גזבר המועצה
 • תמר דגמי - דברת
 • סלעית יעקבי - תמרת
 • מנהלת אגף קהילה ורווחה
 • יועץ/ת משפטי/ת

משקיף:

 • טאהא סואעד - סואעד חמירה

ועדת הנחות ארנונה תכלול 2 חברי מליאה (אחד מהם יו"ר על פי החלטת המליאה), גזבר המועצה (או נציגו מבין עובדי המועצה), מנהלת אגף הרווחה (או נציג/ה מבין עובדי המועצה), היועץ/ת המשפטי/ת למועצה. 

ועדת תמיכות

 • צחי אייזנר - מנכ"ל המועצה
 • שגיא וייץ - גזבר המועצה
 • יועץ/ת משפטי/ת

ועדת תמיכות מורכבת בהתאם לנוהל משרד הפנים ממנכ"ל המועצה, גזבר המועצה והיועץ/ת המשפטי/ת למועצה.


 


ועדת רכש ובלאי


 • צחי אייזנר - מנכ"ל המועצה
 • שגיא וייץ - גזבר המועצה
 • מירי שריג - חשבת המעצה
 • אלון טל - מנהל אגף התפעול 
 • ליאור קוטן - מ"מ מנהל מחלקת המחשוב

חברי ועדת רכש ובלאי נבחרים על ידי מליאת המועצה. על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/09 ו- 4/09 הרכב הועדה יהיה מקצועי בלבד ולא יכלול נבחרי ציבור. מומלץ לכלול בין החברים את גזבר המועצה והיועץ/ת המשפטי/ת

ועדת חינוך

 • שלומית שיחור רייכמן - יו"ר
 • דודו גורן - מנהל אגף החינוך במועצה

נציגות ונציגי המליאה:

 • יעל יבזורי - היוגב
 • רביב מלמד - גבעת אלה
 • יורם רז - קיבוץ מרחביה
 • אירית לצטר - אלוני אבא

נציגי ציבור:

 • מיכל כפרי - שריד
 • תמר גדרון - גבעת אלה
 • יערה פיין - רמת דוד
 • שרון טל - עדי
 • אופיר בן פורת - נהלל

משקיפים:

 • יואב אנדי - חנתון
 • יפתח גיא - אלוני אבא
 • אביב לוקס - יפעת
 • תומר שגב - אלון הגליל