לוגו החברה הכלכלית

 

 

 

מנהל: שחר אורן 

טלפון מזכירות: 04-6520013 | פקס: 04-6520014

שעות פעילות: 8:00-16:00

החברה הכלכלית הינה חברה עירונית ח"פ 512009267

החברה הכלכלית עוסקת בפיתוח מקורות הכנסה וניהול אזורי תעשייה.

חברות וחברי הדירקטוריון:

שלומית שיחור רייכמן - ראשת מועצה; ירון בנאורי - נציג ציבור;  דורית מעוז - חברת מליאה; צחי אייזנר - מנכ"ל המועצה; שגיא וייץ - גזבר המועצה; מיכל נדלר - נציגת ציבור;  אלי סדלניק - נציג ציבור; שי בן דוד - מנהלת אשכול ישובים; יעל יבזורי - חברת מליאה.