The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

נרתמים למערך המתנדבים המועצתי לשעת חירום

 

מגפון - קול קורא למתנדבים

כחלק מהיערכות המועצה לשעת חירום, אנו מרעננים את מערך המתנדבים המועצתי, שייתן מענה משלים לעובדי המועצה, במשימות הצפויות להתעורר בשעת חירום.

מערך המתנדבים המועצתי ייתן מענה לצרכיהם של כלל יישובי המועצה והתושבים.

מצורף שאלון קצר, המצריך רק שתי דקות מזמנכם - לחצו כאן

 תודה על שיתוף הפעולה