אתר משרד הבריאות
אתר פיקוד העורף

אנו ממשיכים לעדכן אתכם במוקדי החשיפה בעמק יזרעאל והסביבה;

חשוב להמשיך בשגרת החיים ולהניע את גלגלי המשק והכלכלה בכל הכוח, אבל דווקא כעת, עם העלייה במספר החולים והמבודדים ברחבי הארץ, מוטלת עלינו האחריות לשמור על העמק הירוק שלנו, סגול ובריא עבור כל אחד ואחת מאיתנו. זה יקרה רק אם נקפיד על ההנחיות וניקח חלק בעצירת שרשרת ההדבקה. אנא גלו אחריות אישית וקהילתית. יחד, נצלח גם את זה!          

מפת החשיפה בעמק יזרעאל לפי נתוני משרד הבריאות;

2 רמת דוד

3 שדה יעקב

1 שריד

1 גזית

1 הסוללים

1 יפעת

1 כפר יהושע

1 מושב מרחביה

1 ציפורי

כל היישובים הרלוונטיים עודכנו.

החולים קיבלו הנחייה ממשרד הבריאות להיכנס לבידוד וכן כל מי שהיה אתם במגע.

תושבי היישובים הרלוונטיים עודכנו על ידי מנהלי היישובים. 

למען בריאות הציבור, אנו חוזרים ומדגישים את החשיבות הרבה בשמירה על הנחיות משרד הבריאות ומבקשים להמשיך ולהישמע להן.

תושבים 7.7.pdf