תושבות יקרות, תושבים יקרים

  • בהמשך להעברת ספק המים מהמועצה לחברת 'יובלי העמק' ביישובים:
    סואעד חמירה, מנשית זבדה, בלפוריה, קיבוץ מרחביה, הסוללים, כפר החורש, אחוזת ברק ובהרחבות הקיבוצים: יפעת, גבת, דברת, גניגר, עין דור, שריד, חנתון;

ניתן לשלם את חשבון המים או לפנות לבירורים בטלפון: 04-6520038 או 18000201143 או באמצעות דוא"ל MariaK@emekyizrael.org.il
ניתן לשלם ולבצע פעולות באמצעותmast  (פעולות גביה) באתר חברת 'יובלי העמק'. 

בכל שאלה, ניתן לפנות אל קרן מגל קסלר, בדוא"ל kerenmk@eyz.org.il

  • חברת יובלי העמק עברה לבנין אחר במועצה; המשרדים ממוקמים ליד בנין הסב יום (במקום משרדי המפעם).