בעלי ובעלות עסקים במועצה האזורית עמק יזרעאל שלום רב,

בעקבות המשך התפשטות נגיף הקורונה ועל מנת להמשיך ולהקל על מחזיקים בנכסים עסקיים,

החליטו הממשלה ומשרד הפנים על מתווה נוסף של סיוע בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית.

ההנחה במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) (תיקון מס' 4) התש"ף -2020. 

המועצה האזורית עמק יזרעאל רשאית לעדכן הנחה, רק לאחר שקיבלה לכך אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

לשם כך, על המחזיק/ה בנכס בתחום שיפוט המועצה לפנות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, לצורך בחינת זכאותו/ה.

על פי הפרסום, הפנייה תעשה אך ורק בצורה מקוונת דרך אתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

העסקים במועצה חשובים לנו ונשמח לסייע לכם בכל האמצעים העומדים לרשותנו!

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מינהל ההכנסות במועצה באמצעות טופס דיגיטלי או בפנייה טלפונית: 04-6520600

ניתן לפנות ליניב יפרח, מנהל מינהל ההכנסות במועצה:yanivi@emekyizrael.org.il 

 

מנגנון פטור מתשלום ארנונה לעסקים שנפגעו

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס 4) התש'פ 2020