תושבים יקרים,

ברצוננו לעדכן כי על פי דיווח מהמעבדה לנגיפים במשרד הבריאות, שהתקבל היום 10.09.2020 זוהו יתושים שנדגמו בכמה מוקדים בעמק, הנגועים בנגיף קדחת מערב הנילוס:

  1. תעלה צמודה למאגר הסוללים
  2. מאגר תפעולי, רמת דוד
  3. נחל צבי, רפתות רמת דוד
  4. נחל מזרע
  5. נחל עדשים, גשר הרכבות

הדיגום בוצע על ידי מלכודות יתושים בתאריך 24.08.020 על ידי צוות הדיגום של המשרד להגנת הסביבה.

נוכח האמור לעיל ובמטרה למנוע הדבקה במחלה, עם הגעת המידע ממשרד הבריאות, אזורים אלו ינוטרו ויודברו על ידינו, באופן משמעותי.

יחד עם זאת, נבקשכם לנקוט באמצעי הגנה מעקיצות יתושים, על ידי התקנת רשתות ושימוש בחומרים דוחי יתושים, שאושרו על ידי משרד הגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

אנו ממשיכים לבצע ניטור מרחבי לאיתור מוקדים פוטנציאליים לדגירות יתושים ברחבי העמק וברדיוס של עשרה ק"מ סביב המוקדים שהתגלו .