שם  תפקיד מגדר
אייזנר צחי מנכ"ל המועצה זכר
אברהם זאב מנהל מח' אחזקה זכר
אבידב רחלי מנהלת מח' התרבות נקבה
אבנת צח מנהל מח' גינון זכר
אליה אסף מנהל אגף איכות הסביבה זכר
אלמוגי אביטל מנהלת מח' שכר נקבה
אשרם אורנה מנהלת מח' בתי ספר יסודיים נקבה
בר עומר מנהל מח' מיחזור ופסולת זכר
ברנר פועה מנהלת מח' חינוך מיוחד נקבה
גבעוני נורית מנהלת הספרייה האזורית נקבה
גור שרית סגנית מהנדס המועצה נקבה
גורן דודו מנהל אגף החינוך זכר
גיגי נועם מנהל מח' פיקוח ואכיפה זכר
דוד אסנת מנהלת מח' הנוער נקבה
דומינסקי ענת מנהלת משאבי אנוש נקבה
וויץ שגיא גזבר המועצה זכר
ווירני ענבר מיכל מנהלת היחידה לקידות נוער נקבה
וונדר גלית וטרינרית רשותית נקבה
וונה אפיק מהנדס המועצה זכר
ורטהיים מורן מנהלת מח' הגיל הרך והגנים נקבה
טל אלון מנהל אגף תפעול זכר
יהב לי מנהלת אגף קהילה ורווחה נקבה
יהודה אלי מבקר המועצה זכר
כהני לילך מנהלת מח' היישובים נקבה
כנעני כליל מנהל מח' תכנון אסטרטגי זכר
כרמי דור מנהל מח' תכנון אזורי ויישובים זכר
לביא מורג ירדן מנהלת מח' בינוי נקבה
לוין שירה דוברת וממונה על חופש המידע נקבה
לשצ'ינסקי מיכאל מנהל מח' תשתיות זכר
מועלם שירה מנהלת השירות הפסיכולוגי  נקבה
מצר ארנון סגן מנהל אגף איכות הסביבה זכר
נחימוב משה מנהל מח' מבני ציבור - בינוי, בטיחות ונגישות זכר
רוזנשטיין שלומי דקלה מנהלת המפעם נקבה
שנער ניר ממונה חירום וביטחון זכר
שמעוני ריקי מנהלת קתדרת הוותיקים נקבה
שטיינברג מירי מנהלת היסעי חינוך מיוחד נקבה