שתי מטרות לחיבור בין בעלי העסקים, ברמה האזורית: האחת - להרחיב מעגל לקוחות והשנייה - לייצר שיתופי פעולה בין בעלי העסקים. כדי לממש את שתי המטרות הנ"ל, על בעלי העסקים להכיר זה את זה.  

קבוצות בתוך היישובים: מעבר לעשייה אזורית. כל נציג גיבש קבוצה בתוך היישובים. ישנן קבוצות יישוביות של בעלי עסקים, המתנהלות כקבוצות ווטסאפ להעברת מידע, וישנן קבוצות שנפגשות, לומדות יחד או משתפות פעולה, סביב נושאים שונים. כל ישוב מתנהל בנושא, באופן שונה.