The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

רכישת המכרז מכרז פומבי מספר  02/2023 - שירותי תכנון לפרויקטים הנדסיים שונים בכל מקצועות התכנון ההנדסי בתחום בינוי ושיפוץ מבני ציבור, פיתוח שטח, תשתיות וסלילה, הרחבות, טיפול בתב"ע וכו' – מכרז מסגרת

form missing products field