מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע 

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  תמיכות מועצה לשנת 2020

  הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה לשנת 2020
  6/01/2020 עודכן בתאריך

  מועצה אזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה למוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא כוונת רווח, המבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של המועצה.
  אלו הם סוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור העוסקים בהם, בשנת 2020:

  סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:
  א. תרבות ואומנות
  ב. היסטוריה והנצחה (מוזיאונים)
  ג. ספורט
  ד. בריאות, רווחה ואיכות הסביבה, שונות
  ה. חינוך, למעט פעילות של  פעוטונים, גני ילדים או בתי ספר
  ו. צרכי דת
  ז. תנועות נוער
  ח. עמותות שעוסקות בפעילות שלא נכללות בסעיפים א –ז;

  מועד אחרון להגשת בקשות:
  המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה הוא יום ראשון, יד' שבט תש"ף (09 פברואר 2020) שעה 16:00 - ההגשה לידי עינב קמרון, מזכירת מנכ"ל המועצה.
  בקשה לתמיכה תוגש על גבי טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל  תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").

  # אין וודאות כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.
  # בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.

   

   רינת זונשיין – מנכ"ל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  עבור לתוכן העמוד