מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מבנה ארגוני

  17/02/2020 עודכן בתאריך

            ראש המועצה

            יובלי העמק

            דוברות

            עוזרת ראש המועצה

            חברה כלכלית

            אגף חינוך

            בתי ספר יסודיים

            גני ילדים והגיל הרך

            בתי ספר על יסודיים

            שפ"י

            תחבורה

            סגן

            יזרעאלים

            סגן

            אגף הנדסה

            בינוי

            תשתיות

            אחזקה

            הרחבות

            בטיחות ונגישות

            גינון

            תרבות

            עמותת כחול לבן

            מנכ"ל

            רכש ומכרזים

            מחשוב

            ביטחון

            מוקד ואב בית

            אגף איכות סביבה ותפעול

            אכיפה, פיקוח ותעשיה

            וטרינריה

            תברואה

            חינוך סביבתי

            רישוי עסקים

            משאבי אנוש ורווחת העובד

            תכנון אסטרטגי וחדשנות

            גזבר

            אגף כספים

            מינהל הכנסות

            הנהלת חשבונות

            שכר

            אגף כלכלי

            תיירות

            סגנית

            חינוך חברתי

            נוער

            ספורט וקידום בריאות

            חינוך חברתי

            הרשות לביטחון קהילתי

            בית האומנויות

            אגף קהילה ורווחה

            שירותים חברתיים

            אזרחים וותיקים

            משאבי קהילה

            בעלי מוגבלויות

            מרכזים טיפוליים

            נוער בסיכון

            צעירים

            עמותת ותיקי העמק

            יישובים ואשכולות 

  עבור לתוכן העמוד