בית המועצה

  אמנת שירות - 2016

  אמנת השירות של המועצה האזורית עמק יזרעאל מעגנת את מגוון השירותים שהמועצה מספקת לתושבים יחד עם הוועדים ביישובים.

   

  האמנה כוללת את עקרונות היסוד לשירות איכותי, אמות מידה מעשיות להשגת רמת שירות איכותית, וכן הבהרות לגבי תחומי האחריות של המועצה ושל הוועדים.

   

  עובדי המועצה, ואני בראשם, מתחייבים לספק שירות טוב, מהיר, מקצועי ויעיל על פי העקרונות המוצגים בחוברת המצורפת. אנו מאמינים שסובלנות, שיתוף פעולה וסבלנות יהיו הערכים המנחים במפגש בין עובדי המועצה

  למבקשי השירות.

   

  המועצה בודקת את עצמה ומקיימת באופן שוטף למידה ארגונית לצורך שיפור מתמיד בשירות לתושבים, וזאת תוך הקפדה על אמינות, מהימנות ושקיפות מירביות.

   

  האמנה מבהירה את אופי היחסים בין עובדי המועצה לאזרחים, ותתרום לשיפור מתמיד בשירותיה לתושבי העמק.

   

  מצורפת להלן האמנה - בחלוקה לפי אגפים: 

   

  עבור לתוכן העמוד