מרחביה קיבוץ

נפל בעת מילוי תפקידו
ב-ו' בטבת תש"ל 15/12/1969
בן 30 בנפלוקרא עוד
נפל בעת שירותו
ב-ה' באייר תש"ל 11/5/1970
בן 18 בנפלוקרא עוד
נפל בעת מילוי תפקידו
ב-י"ד בסיון תשכ"ז 22/6/1967
בן 27 בנפלוקרא עוד
נפל בפעילות מבצעית
ב-כ"ג בתמוז תשס"ו 19/7/2006
בן 21 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-כ"א באייר תש"ח 30/5/1948
בן 24 בנפלוקרא עוד
נפל בעת שירותו
ב-ה' בניסן תשכ"ד 18/3/1964
בן 22 בנפלוקרא עוד
נפלה בעת שירותה
ב-ט' בכסלו תש"ה 25/11/1944
בת 21 בנפלהקרא עוד
נפל בקרב
ב-י"ח בתשרי תשל"ד 14/10/1973
בן 26 בנפלוקרא עוד
נהרג בפעולת איבה ע"י מוקש
ב-ז' באייר תש"ח 16/5/1948
בן 42 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-ב' בסיון תש"ח 9/6/1948
בן 30 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-כ"ו באייר תשכ"ז 5/6/1967
בן 20 בנפלוקרא עוד
נפל במילוי תפקידו
ב-כ"ט באלול תשנ"ז 1/10/1997
בן 26 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-כ"ה באדר ב' תש"ח 5/4/1948
בן 18 בנפלוקרא עוד
נהרגה בפעולת איבה
ב-כ"א באייר תש"ח 30/5/1948
בת 41 במותהקרא עוד
נהרג בפעולת איבה
ב-כ"א באייר תש"ח 30/5/1948
בן 23 במותוקרא עוד
נפל בקרב
ב-ט"ו באייר תש"ח 24/5/1948
בן 27 בנפלוקרא עוד
נפל בפעילות מבצעית
ב-י"ז בסיון תשמ"ב 8/6/1982
בן 20 בנפלוקרא עוד
נפל בפעילות מבצעית
ב-ו' באדר תשט"ו 28/2/1955
בן 19 בנפלו

קרא עוד
עבור לתוכן העמוד