כפר יהושע

נפל בקרב
ב-י"ז בתשרי תשל"ד 13/10/1973
בן 38 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-ג' באייר תש"ח 12/5/1948
בן 18 בנפלוקרא עוד
נפל בעת מילוי תפקידו
ב-ט' בטבת תשי"א 18/12/1950
בן 24 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-ט"ז בסיון תשמ"ב 6/6/1982
בן 20 בנפלוקרא עוד
נהרגה בפעולת איבה
ב-ט"ז באלול תשי"ג 27/8/1953
בת 28 במותהקרא עוד
נפל בקרב
ב-כ"ז בחשוון תשי"ז 1/11/1956
בן 29 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-ד' באייר תש"ח 12/5/1948
בן 22 בנפלוקרא עוד
נפל בעת מילוי תפקידו
ב-ט' בטבת תשי"א 18/12/1950
בן 21 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-כ"ד באלול תשמ"ב 13/9/1982
בן 19 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-כ"ו בחשוון תשי"ז 31/10/1956
בן 20 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-י"א באייר תש"ח 20/5/1948
בן 19 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-י"ח בתשרי תשל"ד 14/10/1973
בן 41 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-כ' בסיון תשכ"ז 28/6/1967
בן 35 בנפלוקרא עוד
נפל בעת מילוי תפקידו
ב-י' באייר תש"ח 19/5/1948
בן 18 בנפלוקרא עוד
נפלה בעת מילוי תפקידה
ב-ט"ז בסיון תש"מ 31/5/1980
בת 19 בנפלהקרא עוד
נפל בעת מילוי תפקידו
ב-כ"ג באייר תשל"ז 10/5/1977
בן 19 בנפלו
קרא עוד
נפל בפעילות מבצעית
ב-ח' בחשוון תש"י 31/10/1949
בן 19 בנפלוקרא עוד
נפל בקרב
ב-כ"ג בתשרי תשל"ד 19/10/1973
בן 30 בנפלוקרא עוד
נפל בפעילות מבצעית
ב-י"ב בתמוז תרצ"ח 11/7/1938
בן 24 בנפלוקרא עוד
נהרגה בפעולת איבה
ב-כ"ה בשבט תרצ"ט 14/2/1939
בת 38 במותהקרא עוד
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד