הסבר לעובדים בנושא הגשת תביעה לביטוח לאומי

22/03/2020 עודכן בתאריך

הזכאות לדמי אבטלה הינה ממועד הרישום בלשכה, אשר נעשה באופן מקוון

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspxעבור לתוכן העמוד