שימו לב - לצורך השלמת הטופס ושליחתו יש לצרף מספר מסמכים (מומלץ להכינם מראש):

1. אישור ביטול רישום מהרשות השולחת

2. אישור מנהל/ת הגיל הרך ביישוב הגן המבוקש

3. הורים פרודים/ הורה יחיד נדרשים לצרף כתב הצהרה והתחייבות

להורדת טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים/ הורה יחיד לצרכי רישום/ העברה/ וביטול רישום לגני הילדים ובתי הספר - לחצו כאן

4. לאחר קבלת הבקשה יתכן ותדרשו להעביר לאגף חינוך טפסים נוספים

הבקשה מוגשת לשנת הלימודים
הבקשה מוגשת לשנת הלימודים * שדה חובה

פרטי התלמיד/ה

מספר בלבד
מספר בלבד
מספר בלבד
האם הנך הורה יחידני? (גרוש/פרוד/אלמן/ה)
האם הנך הורה יחידני? (גרוש/פרוד/אלמן/ה) * שדה חובה
ההורה: