בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, יש אפשרות לאדם כבד שמיעה לקבל סיוע בתרגום לשפת הסימנים בזמן פגישה באגף.

לצורך כך עלינו לקבל את הפנייה שבועיים מראש. 

אבקש בתרגום לצורך פגישה באגף קהילה ורווחה ואלה הם פרטיי: