המועצה האזורית עמק יזרעאל מבקשת לעודד ולחשוף יצירות של אמני העמק ולהנכיח אמנות בשטחי המועצה.

 אנו מבקשים להציב פסלים גדולים של אמני העמק בשטחים שיוכשרו לשם כך בפארקי התעשייה שלנו.

 הכוונה לפסלים גדולים מאבן, ברזל או עץ, עמידים ומתאימים כפיסול חוץ.

 הפסלים יוצבו במתחמים ייעודיים בפארקי התעשייה ויתוחזקו על ידי המועצה.

 המועצה הקצתה תקציב (באמצעות החכ"ל) בסך כולל של 50 אלף ₪ לשלב הנוכחי בפרויקט.

 נבקש לקבל הצעות מאומני העמק, בהצעה יש להבהיר מה העלות המבוקשת לפסל. מובהר כי הכוונה היא לרכוש פסלים קיימים ולא פסלים עתידים.

נודה על קבלת מייל בצירוף תמונה של הפסל האמור וכל מידע רלוונטי נוסף, לכתובת דוא"ל: shaharo@eyz.org.il עד לתאריך 15/2/2023

ועדה מועצתית תבחן את ההצעות ותשיב לפונים.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לשחר 04-6520708 | shaharo@eyz.org.il .

האתר הנוכחי הוא באלון תבור

אתר למיקום הפסל- אלון תבור

צילום: אלון לויטה