תושבים יקרים,
לפניכם טופס הצטרפות לתכנית 'תו תקן ליישוב מקדם בריאות'.
ישוב שבוחר להצטרף לתכנית, מתחייב לעמוד בתנאי התכנית כפי שמצוינים במסמכי ה'קול קורא' ולפעול לקידום בריאות התושבים ביישוב.
אנא קראו בעיון את מסמך ה'קול קורא' ולאחר מכן מלאו את טופס ההצטרפות.
 
לפרטים ושאלות ניתן לפנות אל חן זרצקי, בדוא"ל chenz@emekyizrael.org.il
 
פרטי מוביל.ת התכנית היישובית לקידום אורח חיים פעיל ובריא

אנא סמן * שדה חובה
אנא סמן * שדה חובה
אנא סמן * שדה חובה
חברי ועדת ההיגוי - יש לציין לפחות שלושה שמות של חברי הוועדה

    

  • ההתחייבות להקצאת התקציב היא לתקופה: 15.2.2021 עד 31.12.2021
  • בתקופה זו, המועצה תעניק ליישובים מימון תואם (מאצ'ינג) בגובה 5,000 ש"ח, כנגד הוצאה של היישוב ותממן פעילות נוספת, בהתאם למפורט בפרסום ה'קול קורא'. זאת, ככל שהיישוב יבחר להוציא לפועל את הפעילות המוצעת.
  • כל פעילות במסגרת 'תו תקן ישוב מקדם בריאות' תפורסם עם לוגו המועצה ולוגו התכנית 'אפשרי בריא'. פעילות שפרסומה שלא יישלח לאישור מחלקת קידום הבריאות במועצה - לא תמומן.
Browser not supported