שימו לב - במקרה של הורים פרודים / הורה יחיד יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות

להורדת טופס  כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים/ הורה יחיד לצרכי רישום/ העברה/ וביטול רישום לגני הילדים ובתי הספר - לחצו כאן

לאחר קבלת הבקשה ייתכן שתדרשו להעביר לאגף חינוך טפסים נוספים

הבקשה מוגשת לשנת הלימודים
הבקשה מוגשת לשנת הלימודים (חובה) שדה חובה
פרטי התלמידים (חובה) שדה חובה
שם התלמיד.המספר זהותתאריך לידהכיתה/גןגן/ביה"ס נוכחיעובר/ת לגור בישובמוסד חינוך עתידיהערות
אנא מלאו את פרטי הילדים עבורם נדרש ביטול רישום
מספר בלבד
מספר בלבד
האם הנך הורה יחידני? (גרוש/פרוד/אלמן/ה)
האם הנך הורה יחידני? (גרוש/פרוד/אלמן/ה) (חובה) שדה חובה
אישור אפוטרופוסות מבית משפט - במידה וקיים כזה