שימו לב - במקרה של הורים פרודים/ הורה יחיד יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות

להורדת טופס  כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים/ הורה יחיד לצרכי רישום/ העברה/ וביטול רישום לגני הילדים ובתי הספר - לחצו כאן

לאחר קבלת הבקשה ייתכן שתדרשו להעביר לאגף חינוך טפסים נוספים

טופס זה אינו זמין.