שימו לב - לצורך השלמת הטופס ושליחתו יש לצרף מספר מסמכים (מומלץ להכינם מראש):

1. אישור ביטול רישום מהרשות הקודמת

2. אישור מגורים ממזכירות הישוב

3. תמצית רישום ממשרד הפנים ע"ש הילד לאישור כתובת מגורים חדשה

4. הורים פרודים / הורה יחיד נדרשים לצרף כתב הצהרה והתחייבות

להורדת טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים/ הורה יחיד לצרכי רישום/ העברה/ וביטול רישום לגני הילדים ובתי הספר - לחצו כאן

5. לאחר קבלת הבקשה, ייתכן שתדרשו להעביר לאגף חינוך טפסים נוספים

הבקשה מוגשת לשנת הלימודים
הבקשה מוגשת לשנת הלימודים * שדה חובה

פרטי התלמיד/ה

מספר בלבד
מספר בלבד
מספר בלבד
אם טרם קיים אישור כנדרש, יש להגישו כשמשנים כתובת מגורים במשרד הפנים.
אישור והתחייבות לשינוי כתובת
אישור והתחייבות לשינוי כתובת * שדה חובה
ויתור סודיות
ויתור סודיות * שדה חובה
האם הנך הורה יחידני? (גרוש/פרוד/אלמן/ה)
האם הנך הורה יחידני? (גרוש/פרוד/אלמן/ה) * שדה חובה
ההורה:

Untitled