פרטי המוסר.ת


פרטי המקבל.ת


פרטי הכלב

מין הכלב (חובה) שדה חובה

מסורס / מעוקרת (חובה) שדה חובה

פרטי הכלב


צירוף מסמכים

נא לוודא ששם הקובץ מכיל אותיות ומספרים בלבד, ללא סימנים

נא לוודא ששם הקובץ מכיל אותיות ומספרים בלבד, ללא סימנים


Browser not supported

לידיעתכם - כל עוד לא יירשם הכלב אצל רופא וטרינר רשותי באזור המגורים של בעל הכלב החדש, ימשיך הכלב להירשם במרכז הארצי לרישום כלבים על-שם המוסר!