הודעה בדבר מקום ציבורי שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

:בתוקף סמכותה של מועצה אזורית עמק יזרעאל  לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן

  1. אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:

    1. רשימת מבנים קיימים:

מס' סידורי

שם המבנה

שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית

X מרכז מבנה

 

 

Y מרכז מבנה

 

 

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית

 

 

מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

מועד ההנגשה

 

 

1

מבנה מועצה

מזרע

 

227500

728910

קבלת קהל

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים ומעלית נגישה

לא נדרש

בעלות ומפעיל

נגיש

2

מפעם

מזרע

 

227596

728908

קבלת קהל

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים

לא נדרש

בעלות ומפעיל

נגיש

3

סב יום

מזרע

 

227602

728943

קבלת קהל

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים

לא נדרש

בעלות ומפעיל

נגיש

4

אגף רווחה

מזרע

 

227568

728907

קבלת קהל

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים ומעלית נגישה

לא נדרש

בעלות ומפעיל

נגיש

5

מרכז לטיפול בפרט

מזרע

 

227550

728908

קבלת קהל

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים

לא נדרש

בעלות ומפעיל

נגיש

6

בית האומנויות בית ספר למוזיקה

מזרע

 

227563

729004

קבלת קהל

קיימת חניה נגישה, דרך נגישה חלקית. נדרש: שירותי נכים והשלמת דרך נגישה

פרסום באתר שירותים נגישים בסב - יום

בעלות ומפעיל

2023

7

בריכה טיפולית

מזרע

 

227548

728936

בריכה טיפולית

קיימת דרך נגישה, חניית נכים, שירותי נכים, רמפה ירידה למים

לא נדרש

בעלות ומפעיל

נגיש

8

אולם ספורט גורן

מזרע

 

227597

728868

פעילות ספורט

קיימת דרך נגישה. נדרש: שירותי נכים והנגשה באולם

1.פרסום 

   באתר

2.אולם

   נגיש

   בקיבוץ

   גבת

 

בעלות ומפעיל

2023

9

אולם תרבות

מזרע

 

227058

728334

תרבות

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים ומעלית נגישה

לא נדרש

בעלות ומפעיל

נגיש

10

אולם ספורט

שריד

 

221246

729759

פעילות ספורט

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים

לא נדרש

בעלות ומפעיל

נגיש

11

אולם ספורט

גבת

 

219757

731338

פעילות ספורט

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים

לא נדרש

בעלות ומפעיל

נגיש

12

אולם ספורט

יפעת

 

221381

731130

פעילות ספורט

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים

לא נדרש

בעלות ומפעיל

נגיש

13

מגרש מקורה

הרדוף

 

216861

740900

פעולות ספורט

קיימת חנייה נגישה ודרך נגישה

לא נדרש

מפעיל

נגיש

14

אולם תרבות

יפעת

 

221283

731209

תרבות

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים ומעלית נגישה

לא נדרש

מפעיל

נגיש

15

אולם ספורט

נהלל

 

219331

733143

פעילות ספורט

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים

לא נדרש

מפעיל

נגיש

16

אולם ספורט

כפר יהושע

 

214501

731704

פעילות ספורט

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים

לא נדרש

מפעיל

נגיש

17

אולם ספורט

הושעיה

 

227605

740355

פעילות ספורט

הכל תקין

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

נגיש

18

אולם ספורט

שמשית

 

223496

737988

פעילות ספורט

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים

לא נדרש

מפעיל

נגיש

19

בית העם

נהלל

 

218741

732812

תרבות

קיים: דרך נגישה, חניות נכים, שירותי נכים

לא נדרש

מפעיל

נגיש

20

בריכת שחיה ויצו נהלל

נהלל

 

219229

733106

פעילות ספורט

קיים: דרך נגישה, חניה לנכים, מנוף להורדת מוגבלים למים.

מתוכננת בניה חדשה.

 

מפעיל

2026

21

מקלט מועצה סמוך לאגף חינוך

מזרע

 

227480

728917

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

22

מקלט מבנה מנ"מ

מזרע

 

227465

728968

חירום

קיימת חניה לנכים, דרך נגישה, שירותים לנכים

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

נגיש

23

מקלט בית האומנויות ובית ספר למוזיקה

מזרע

 

227599

729013

חירום

קיימת חניה לנכים. נדרש: שירותי נכים

פרסום באתר שירותים נגישים בסב יום

בעלות/ מפעיל

2023

24

מקלט סב יום

מזרע

 

227565

728941

חירום

קיימת חניה לנכים, דרך נגישה

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

נגיש

25

ממ"ד הנדסה

מזרע

 

227470

728966

חירום

קיימת חניה לנכים, דרך נגישה, שירותים לנכים ומעלית

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

נגיש

26

מקלט גולן

אלון הגליל

 

35.22392

32.75712

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

27

מקלט אורן

אלון הגליל

 

35.22257

32.75899

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

28

מקלט עמית

אלון הגליל

 

35.21955

32.75905

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

29

מקלט גן חצב

אלון הגליל

 

35.22007

32.75864

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

30

מקלט גן כלנית (ימני)

אלון הגליל

 

35.22012

32.75876

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

31

מקלט גן כלנית (שמאלי)

אלון הגליל

 

35.22013

32.75884

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

32

מקלט 1

אלוני אבא, הרימון

 

35.17279

32.73081

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

33

מקלט 2

אלוני אבא

 

35.17226

32.72924

חירום

מקלט דו מפלסי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

34

מקלט 3

אלוני אבא, הכרמים

 

35.16957

32.73011

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

35

מקלט 4 (בית העם)

אלוני אבא

 

35.17073

32.7323

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

36

מקלט 14 (חדר אוכל)

אלונים

 

35.14363

32.72085

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

37

מקלט 2

אלונים

 

35.14356

32.72219

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

38

מקלט 1 (סנדלריה)

אלונים

 

35.14231

32.72108

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

39

מקלט 3

אלונים

 

35.14405

32.72155

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

40

מקלט 6 (בתוך בי"ס)

אלונים

 

35.1457

32.72161

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

41

מקלט 7

אלונים

 

35.14634

32.72271

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

42

מקלט 9

אלונים

 

35.1459

32.72063

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

43

מקלט 10

אלונים

 

35.14466

32.72051

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

44

מקלט 8

אלונים

 

35.14738

32.72143

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

45

מקלט 11

אלונים

 

35.14488

32.7212

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

46

מקלט 12

אלונים

 

35.14449

32.72112

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

47

מקלט 16

אלונים

 

35.15549

32.71985

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

48

מקלט 14 (אלגת)

אלונים

 

35.14081

32.72023

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

49

מקלט green coat

אלונים

 

35.14124

32.72094

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

50

מקלט 15 מסעדת אסאדו

אלונים

 

35.14133

32.72091

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

51

מקלט 5 ליד ביה"ס

אלונים

 

35.14559

32.72188

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

52

מקלט 4

אלונים

 

35.1443

32.72164

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

53

מקלט גנ"י

בית לחם הגלילית

 

35.19108

32.73474

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

54

מקלט 4

בית לחם הגלילית

 

35.18747

32.73546

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

55

מקלט 6 (כפרי)

בית לחם הגלילית

 

35.18894

32.73396

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

56

מקלט 2 (מרכזי)

בית לחם הגלילית

 

35.19138

32.73597

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

57

מקלט 1 (מפקדה)

בית לחם הגלילית

 

35.19113

32.73608

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

58

מקלט מיכה שומן

בית שערים

 

35.17972

32.69866

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

59

מקלט שוקי שור

בית שערים

 

35.179

32.69641

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

60

מקלט 9 שייקה עמיר

בית שערים

 

35.1736

32.69332

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

61

מקלט טל

בית שערים

 

35.17496

32.69319

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

62

מקלט 5 (בית העם)

בית שערים

 

35.17843

32.69435

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

63

מקלט מפקדה

בית שערים

 

35.17938

32.69556

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

64

מקלט לימור

בית שערים

 

35.17966

32.70203

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

65

מקלט בית כנסת

בית שערים

 

35.18039

32.69439

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

66

מקלט פיק

בית שערים

 

35.17966

32.70028

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

67

מקלט משפחת ביין

בלפוריה

 

35.29744

32.63039

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

68

מקלט משפחת סיון

בלפוריה

 

35.29909

32.62869

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

69

מקלט פעוטון

בלפוריה

 

35.30034

32.62996

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

70

מקלט מזכירות

בלפוריה

 

35.2949

32.62964

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

71

מקלט בית כנסת

בלפוריה

 

35.29531

32.63018

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

72

מקלט איה קוריס

בלפוריה

 

35.29361

32.63152

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

73

מקלט משפחת סלע

בלפוריה

 

35.29731

32.62855

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

74

מקלט

גבעת אלה, הגליל

ליד 97

35.24482

32.71857

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

75

מקלט  (סוף מחניים)

גבעת אלה

 

35.24495

32.71995

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

76

מקלט  (סוף מסדה)

גבעת אלה

 

35.24572

32.24572

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

77

מקלט  (מחניים הגליל)

גבעת אלה

 

35.24554

32.71837

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

78

מקלט  (סוף חניתה)

גבעת אלה

 

35.24598

32.72008

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

79

מקלט  (חניתה הגליל)

גבעת אלה

 

35.24686

32.71838

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

80

מקלט (דפנה)

גבעת אלה

 

35.24687

32.71985

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

81

מקלט

גבעת אלה, הגליל

מול 67

35.24839

32.71873

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

82

מקלט

גבעת אלה, הגליל

36

35.24886

32.72006

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

83

מקלט

גבעת אלה, דן

 

35.24742

32.72109

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

84

מקלט

גבעת אלה, גינוסר

 

35.24658

32.72137

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

85

מקלט

גבעת אלה, גינוסר

 

35.24682

32.72203

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

86

מקלט 2

גבעת אלה, הזורעים

 

35.24017

32.72386

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

87

מקלט גן משחקים

גבעת אלה, העמק

 

35.23884

32.72455

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

88

מקלט

גבעת אלה, העמק

73

35.2422

32.72518

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

89

מקלט

גבעת אלה, דליה

 

35.24097

32.72368

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

90

מקלט

גבעת אלה, העמק

 

35.24364

32.72449

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

91

מקלט

גבעת אלה, העמק

 

35.24375

32.72442

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

92

מקלט בית ה-T

גבת

 

35.21011

32.67621

חירום

מקלט דו מפלסי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

93

מקלט חדר כושר

גבת

 

35.21036

32.67541

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

94

מקלט שכונת אורנים

גבת

 

35.21258

32.67761

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

95

מקלט שכונת אורנים

גבת

 

35.21321

32.67702

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

96

מקלט וידאו

גבת

 

35.21064

32.6765

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

97

מקלט מטבח מרכזי

גבת

 

35.21164

32.6766

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה, שירותי נכים

מפעיל

2024

98

מקלט מטבח רמפה

גבת

 

35.21174

32.67688

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

99

מקלט ספריות

גבת

 

35.21023

32.6772

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

100

מקלט כהני

גבת

 

35.21257

32.67742

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

101

מקלט מועדון נעורים

גבת

 

35.21183

32.67717

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

102

מקלט פלסטרו

גבת

 

35.2091

32.67435

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

103

מקלט זכאי

גבת

 

35.21022

32.67478

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

104

מקלט גן אורי

גבת

 

35.21108

32.67635

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

105

מקלט ציפורה

גבת

 

35.21006

32.67619

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

106

מקלט כיכר הפרוג

גבת

 

35.21113

32.67621

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

107

מקלט פעוטון ניצן

גבת

 

35.21117

32.67538

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

108

מקלט

גני ילדים

גבת

 

35.21158

32.67573

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

109

מקלט מרפאת שיניים

גבת

 

35.21155

32.6757

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

110

מקלט 7 קרלוס

גזית

 

35.44506

32.63703

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

111

מקלט 12 דיוויד

גזית

 

35.44434

32.63782

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

112

מקלט 11 ניקי בירה

גזית

 

35.44875

32.6406

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

113

מקלט 5 מחסן תחפושות

גזית

 

35.44799

32.63943

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

114

מקלט 4 וידאו

גזית

 

35.44703

32.63941

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

115

מקלט 8 בית תינוקות

גזית

 

35.44704

32.63785

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

116

מקלט 9 כלבו

גזית

 

35.44571

32.63964

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

117

מקלט 10 חדר חושך

גזית

 

35.44635

32.63917

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

118

מקלט 13 מוניקה

גזית

 

35.44682

32.64083

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

119

מקלט 14 מוזיקה

גזית

 

35.44536

32.63806

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

120

מקלט 6 מגורים

גזית

 

35.44602

32.63874

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

121

מקלט פלדין קרייז

גזית

 

35.44656

32.63984

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

122

מקלט מוזיקה

גזית

 

35.44571

32.64024

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

123

מקלט ילדים

גזית

 

35.44706

32.63942

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

124

מקלט 11 פינג פונג

גניגר

 

35.25539

32.66258

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

125

מקלט 1 בית הקשיש

גניגר

 

35.25541

32.66354

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

126

מקלט 2 בן ציון

גניגר

 

35.25493

32.66438

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

127

מקלט 3 תופים

גניגר

 

35.25733

32.66538

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

128

מקלט 7 אולפן

גניגר

 

35.25699

32.6655

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

129

מקלט 10 שכונה מערבית

גניגר

 

35.25461

32.66329

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

130

מקלט 13 פסגה

גניגר

 

35.25461

32.66491

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

131

מקלט בית כנסת

גניגר

 

35.25858

32.66538

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

132

מקלט 1 בית ספר

גניגר

 

35.25756

32.66257

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

133

מקלט הנחל

גניגר

 

35.25801

32.66445

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

134

מקלט 4 מכבסה

גניגר

 

35.25752

32.66505

חירום

מקלט דו מפלסי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

135

מקלט 9 חמל

גניגר

 

35.25749

32.66417

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

136

מקלט 8 מרפאה

גניגר

 

35.25925

32.66568

חירום

מקלט דו מפלסי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

137

מקלט 6 פטריות

גניגר

 

35.25409

32.66417

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

138

מקלט 2 אליהו לוי

דברת

 

35.34927

32.64734

חירום

מקלט דו מפלסי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

139

מקלט 9 גן קסמים

דברת

 

35.34842

32.64911

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

140

מקלט 10 חדר אוכל

דברת

 

35.34889

32.6481

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה, שירותי נכים

מפעיל

2024

141

מקלט 1 בנסמיאן

דברת

 

35.3481

32.64866

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

142

מקלט 3 מירי וגנר

דברת

 

35.34832

32.64766

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

143

מקלט 5 ברבאבא

דברת

 

35.34836

32.64769

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

144

מקלט 8 בית תינוקות

דברת

 

35.34907

32.64846

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

145

מקלט 6 פינת חי

דברת

 

35.34799

32.64642

חירום

מקלט דו מפלסי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

146

מקלט 7

דברת

 

35.34843

32.64912

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

147

מקלט 4 נוער

דברת

 

35.34906

32.64842

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

148

מקלט 7

הושעיה

 

35.29986

32.75571

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

149

מקלט 8

הושעיה

 

35.29307

32.75868

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

150

מקלט 2

הושעיה

 

35.29788

32.75684

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

151

מקלט  בי"ס מחשבים

הושעיה

 

35.29033

32.75893

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

152

מקלט מוזיקה

הושעיה

 

35.29074

32.75857

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

153

מקלט גן ניצן

הושעיה

 

35.29586

32.75777

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

154

מקלט גן יהודה

הושעיה

 

35.29593

32.75776

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

155

מקלט 4

הושעיה

 

35.29662

32.75711

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

156

מקלט 5

הושעיה

 

35.29762

32.75732

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

157

מקלט 3

הושעיה

 

35.29782

32.75683

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

158

מקלט 6

הושעיה

 

35.29711

32.75769

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

159

מקלט 9

הושעיה

 

35.29448

32.75755

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

160

מקלט 1

הושעיה

 

35.29539

32.75878

חירום

מקלט דו מפלסי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

161

מקלט משפחת זמיר

היוגב

 

35.19582

32.60783

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

162

מקלט בראון

היוגב

 

35.19942

32.61027

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

163

מקלט דרך 4

היוגב

 

35.19938

32.61034

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

164

מקלט חפר 5

היוגב

 

35.20105

32.61076

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

165

מקלט מפקדה

היוגב

 

35.20381

32.61181

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

166

מקלט משפחת בר סלע

היוגב

 

35.20958

32.61331

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

167

מקלט מרפאה פילאטיס

היוגב

 

35.20613

32.6126

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

168

מקלט 9 זליג

היוגב

 

35.20863

32.6147

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

169

מקלט גזית

היוגב

 

35.21179

32.61459

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

170

מקלט זמל

היוגב

 

35.21217

32.61478

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

171

מקלט משפחת גנון

היוגב

 

35.21484

32.61624

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

172

מקלט הלפנד

היוגב

 

35.20901

32.61253

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

173

מקלט הלפרין

היוגב

 

35.20766

32.61118

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

174

מקלט משפחת פז

היוגב

 

35.2054

32.61016

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

175

מקלט גן רימון

היוגב

 

35.20662

32.61278

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

176

מקלט גן שקד

היוגב

 

35.2064

32.61345

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

177

מקלט היידמן

היוגב

 

35.21554

32.61669

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

178

מקלט משפחת גלעד

היוגב

 

35.21142

32.61326

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

179

מקלט משפחת לביא

היוגב

 

35.19745

32.60939

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

180

מקלט בי"ס

הסוללים

 

35.23492

32.75186

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

181

מקלט חנן רוסו

הסוללים

 

35.23515

32.75052

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

182

מקלט דוריאן

הסוללים

 

35.23903

32.75223

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

183

מקלט קלוס

הסוללים

 

35.23551

32.75266

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

184

מקלט צהרון

הסוללים

 

35.23671

32.75156

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה, שירותי נכים

מפעיל

2024

185

מקלט מנסקי

הסוללים

 

35.23764

32.75236

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

186

מקלט גן פרפר

הסוללים

 

35.23496

32.75191

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

187

מקלט צאר ניקולאי

הסוללים

 

35.23782

32.75216

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

188

מקלט מפעל

הסוללים

 

35.23848

32.75061

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

189

מקלט מסעדה

הרדוף

 

35.17357

32.76495

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

190

מקלט סמינר

הרדוף

 

35.17165

32.76559

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

191

מקלט תיאטרון

הרדוף

 

35.17258

32.7632

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

192

מקלט הרדופצ'יק

הרדוף

 

35.17235

32.76564

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

193

מקלט  בית אלישע

הרדוף

 

35.17336

32.7633

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

194

מקלט נשקייה

הרדוף

 

35.17368

32.76502

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

195

מקלט ספריה

הרדוף

 

35.17381

32.76449

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

196

מקלט 2

חנתון

 

35.24334

32.78337

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

197

מקלט נשקיה

חנתון

 

35.24461

32.78308

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

198

מקלט מגרש ספורט

חנתון

 

35.24373

32.78387

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

199

מקלט גנים

חנתון

 

35.24496

32.78376

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

200

מקלט פעוטון גדול

חנתון

 

35.24512

32.7838

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

201

מקלט ראובן

חנתון

 

35.24557

32.78351

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

202

מקלט יד שלישית

חנתון

 

35.24629

32.78378

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

203

מקלט 5

יפעת

 

35.22328

32.67803

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

204

מקלט 11

יפעת

 

35.22646

32.67666

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

205

מקלט 12 חדר אוכל

יפעת

 

35.22595

32.67671

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

206

מקלט 2

יפעת

 

35.22109

32.67709

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

207

מקלט 1

יפעת

 

35.22203

32.67623

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

208

מקלט 8

יפעת

 

35.22495

32.67763

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

209

מקלט 3

יפעת

 

35.22114

32.67804

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

210

מקלט 4

יפעת

 

35.22165

32.67873

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

211

מקלט 6

יפעת

 

35.22354

32.67855

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

212

מקלט7

יפעת

 

35.22424

32.67774

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

213

מקלט 10 מוזיקה

יפעת

 

35.2268

32.67664

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

214

מקלט חדר כושר

יפעת

 

35.22496

32.67808

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

215

מקלט מחסה אליהו

כפר ברוך

 

35.19364

32.64605

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

216

מקלט  נצר גרופר

כפר ברוך

 

35.19536

32.64598

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

217

מקלט מוסך

כפר ברוך

 

35.18719

32.64623

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

218

מקלט גן ילדים

כפר ברוך

 

35.1937

32.64602

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

218

מקלט נצר אבשלום

כפר ברוך

 

35.19075

32.64645

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

220

מקלט מכולת

כפר ברוך

 

35.19304

32.64613

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

221

מקלט בית העם

כפר ברוך

 

35.19425

32.64577

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

222

מקלט אברם אליהו

כפר ברוך

 

35.18728

32.64856

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

223

מקלט מרון

כפר גדעון

 

35.29171

32.64384

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

224

מקלט מזכירות

כפר גדעון

 

35.28963

32.64484

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

225

מקלט שי לוי

כפר גדעון

 

35.29204

32.64577

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

226

מקלט עופר גל

כפר גדעון

 

35.28908

32.64474

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

227

מקלט אליעזר

כפר גדעון

 

35.29015

32.64468

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

228

מקלט 3 חרזי

כפר החורש

 

35.27138

32.70153

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

229

מקלט רוברטו

כפר החורש

 

35.27168

32.70068

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

230

מקלט בית כנסת

כפר החורש

 

35.27248

32.70031

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

231

מקלט 10 חדר אוכל

כפר החורש

 

35.27257

32.70079

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

232

מקלט נעורים

כפר החורש

 

35.27229

32.70184

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

233

מקלט 4 שובל

כפר החורש

 

35.27081

32.70101

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

234

מקלט 5 חלוצי

כפר החורש

 

35.27105

32.70005

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

235

מקלט 14 שכ' מזרחית

כפר החורש

 

35.27373

32.69847

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

236

מקלט 12 בית עולים

כפר החורש

 

35.27319

32.69948

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

237

מקלט 11 מתנדבים

כפר החורש

 

35.27434

32.69965

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

238

מקלט 8 בית תינוקות

כפר החורש

 

35.27375

32.69967

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

239

מקלט 7 גפני

כפר החורש

 

35.2721

32.69917

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

240

מקלט אביגדור

כפר החורש

 

35.27158

32.69847

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

241

מקלט 3 מוסך

כפר יהושע

 

35.15425

32.68095

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

242

מקלט 2 אמדורסקי

כפר יהושע

 

35.15444

32.67844

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

243

מקלט 1 אוברוץ

כפר יהושע

 

35.15313

32.67757

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

244

מקלט 10 אגמון

כפר יהושע

 

35.15117

32.67944

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

245

מקלט 9 בית כנסת

כפר יהושע

 

35.14988

32.68069

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

246

מקלט 7 הריס

כפר יהושע

 

35.14961

32.68279

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

247

מקלט 6 טל

כפר יהושע

 

35.15089

32.68341

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

248

מקלט 11 ביידץ

כפר יהושע

 

35.15191

32.69005

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

249

מקלט 12 פרח

כפר יהושע

 

35.15289

32.69165

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

250

מקלט 10 חדר כושר

מזרע

 

35.28385

32.64928

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

251

מקלט 8 שכ' דרומית

מזרע

 

35.28502

32.64792

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

252

מקלט  שכ' צפונית

מזרע

 

35.28769

32.65288

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

253

מקלט שומר צעיר

מזרע

 

35.28726

32.6509

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

254

מקלט כדורסל

מזרע

 

35.28396

32.65192

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

255

מקלט חזרות

מזרע

 

35.28515

32.64956

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

256

מקלט וידאו

מזרע

 

35.28394

32.65224

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה, שירותי נכים

מפעיל

2024

257

מקלט פו הדוב

מזרע

 

35.2869

32.65159

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

258

מקלט א. כפרי

מזרע

 

35.28607

32.64992

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

259

מקלט 6 מתפרה

מזרע

 

35.28492

32.65096

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

260

מקלט דרוקר

מזרע

 

35.28328

32.64797

 

 

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

261

מקלט 1 הנה"ח

מזרע

 

35.28712

32.64993

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

262

מקלט תעמל

מזרע

 

35.28675

32.6487

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

263

מקלט 168

אברמוב

מרחביה מושב

 

35.31894

32.60773

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

264

מקלט 172 יפה נוף

מרחביה מושב

 

35.3152

32.59968

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

265

מקלט 174 קנינג

מרחביה מושב

 

35.31411

32.59927

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

266

מקלט 173 פורת

מרחביה מושב

 

35.31511

32.59972

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

267

מקלט צרכניה

מרחביה מושב

 

35.31656

32.6038

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

268

מקלט בית נוער

מרחביה מושב

 

35.31701

32.60464

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

269

מקלט מול ההר

מרחביה מושב

 

35.31612

32.60137

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

270

מקלט גנים

מרחביה מושב, המושבה

 

35.31661

32.60273

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

271

מקלט גן ניצן

מרחביה מושב

 

35.31649

32.60374

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

272

מקלט 158 שיכון עולים

מרחביה קיבוץ

 

35.30656

32.60307

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

273

מקלט 151 קולנוע

מרחביה קיבוץ

 

35.30893

32.60461

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

274

מקלט יוספה

מרחביה קיבוץ

 

35.30796

32.60192

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

275

מקלט נעורים (שמאל)

מרחביה קיבוץ

 

35.30675

32.60623

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

276

מקלט נעורים (ימין)

מרחביה קיבוץ

 

35.30679

32.60621

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

277

מקלט 151פיזיו

מרחביה קיבוץ

 

35.3078

32.60493

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

278

מקלט צהרון

מרחביה קיבוץ

 

35.309

32.60543

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

279

מקלט חדר אוכל

מרחביה קיבוץ

 

35.30846

32.6041

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

280

מקלט ליד הדפוס

מרחביה קיבוץ

 

35.30853

32.60658

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

281

מקלט פפריקות

מרחביה קיבוץ

 

35.30694

32.60668

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

282

מקלט 150 מרפאה

מרחביה קיבוץ

 

35.30706

32.60537

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

283

מקלט ספריה

מרחביה קיבוץ

 

35.30876

32.60513

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

284

מקלט גנים

מרחביה קיבוץ

 

35.30907

32.60468

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

285

מקלט מרכז קליטה

מרחביה קיבוץ

 

35.30542

32.60569

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

286

מקלט וידאו

מרחביה קיבוץ

 

35.30741

32.60501

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

287

מקלט 149

מרחביה קיבוץ

 

30.30853

32.60658

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

288

מקלט צח"י

נהלל

 

35.19762

32.69088

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

289

מקלט כניסה לבי"ס

נהלל

 

35.19596

32.69026

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

290

מקלט משפחת יפה

נהלל

 

35.19781

32.69234

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

291

מקלט אבירן

נהלל

 

35.19867

32.68913

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

292

מקלט בי"ס מזכירות

נהלל

 

35.19581

32.69049

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

293

מקלט כיתות א'

נהלל

 

35.19573

32.69062

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

294

מקלט בי"ס יסודי

נהלל

 

35.19515

32.68983

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

295

מקלט פרוידנברג

נהלל

 

35.19366

32.68939

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

296

מקלט קדוש

נהלל

 

35.19438

32.6904

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

297

מקלט בין

נהלל

 

35.19409

32.68861

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

298

מקלט גרשוני

נהלל

 

35.19392

32.69084

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

299

מקלט שחר

נהלל

 

35.19536

32.69213

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

300

מקלט כהן

נהלל

 

35.19916

32.68997

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

301

מקלט כדורסל

נהלל

 

35.19763

32.68887

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

302

מקלט גולדמן

נהלל

 

35.19553

32.68807

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

303

מקלט דניאלי

נהלל

 

35.1965

32.69246

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

304

מקלט גן ילדים

נהלל

 

35.19516

32.69141

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

305

מקלט נותקין

נהלל

 

35.19457

32.69163

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

306

מקלט דמוקרטי

נהלל

 

35.19526

32.68985

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

307

מקלט שכבה יב'

נהלל

 

35.20419

32.6937

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

308

מקלט שכבה יא'

נהלל

 

35.20372

32.69393

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

309

מקלט שכבה ט'

נהלל

 

35.20319

32.6936

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

310

מקלט שכבה י'

נהלל

 

35.20343

32.6934

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

311

מקלט חקלאי

נהלל

 

35.20321

32.6942

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

312

מקלט מחשבים

נהלל

 

35.20387

32.69405

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

313

מקלט שכבה ח'

נהלל

 

35.20306

32.69404

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

314

מקלט מעבדה

נהלל

 

35.20393

32.69344

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

315

מקלט דואר

עדי

 

35.17138

32.7836

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

316

מקלט בית כנסת

עדי

 

35.16911

32.78348

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

317

מקלט ספריה

עדי

 

35.17045

32.78504

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

318

מקלט שכ' מזרחית

עדי

 

35.17805

32.78423

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

319

מקלט משחקיה

עדי

 

35.17576

32.78419

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

320

מקלט גנים

עדי

 

35.17253

32.78288

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

321

מקלט 412 יוסי

עין דור

 

35.41668

32.65579

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

322

מקלט 413 בן הרוש

עין דור

 

35.41551

32.6556

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

323

מקלט בית סיעודי

עין דור

 

35.41772

32.6549

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה, שירותי נכים

מפעיל

2024

324

מקלט 427 גטו

עין דור

 

35.41352

32.65666

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

325

מקלט 422 תבור

עין דור

 

35.41467

32.65807

חירום

מקלט דו- מפלסי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

326

מקלט 421 תבור 2

עין דור

 

35.41575

32.65851

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

327

מקלט 414 גן ילדים

עין דור

 

35.41581

32.65898

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

328

מקלט 424 צופר

עין דור

 

35.4154

32.6575

חירום

מקלט דו- מפלסי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

329

מקלט 425 נווה דור

עין דור

 

35.41414

32.65628

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

330

מקלט 417 בית תינוקות

עין דור

 

35.41611

32.65693

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

331

מקלט מוזיאון

עין דור

 

35.41623

32.65637

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

332

מקלט 409 תקשורת

עין דור

 

35.41681

32.65701

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

333

מקלט 410 שחם

עין דור

 

35.41599

32.65353

חירום

מקלט דו- מפלסי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

334

מקלט 411 עוזי רן

עין דור

 

35.41585

32.65896

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

335

מקלט 437 צחי

עין דור

 

35.41472

32.65801

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

336

מקלט 420 מוצצוס

עין דור

 

35.41353

32.6566

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

337

מקלט 428 שיקום גן

עין דור

 

35.41412

32.65501

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

338

מקלט סגל אודי

ציפורי

 

35.27594

32.74219

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

339

מקלט 2 קטלן סטולרו

ציפורי

 

35.28296

32.74442

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

340

מקלט 4 שקדי

ציפורי

 

35.27863

32.74512

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

341

מקלט 1 צ'רקס

ציפורי

 

35.28192

32.74514

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

342

מקלט 9 מעבדת צילום

ציפורי

 

35.27904

32.7476

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

343

מקלט 5 דניאל

ציפורי

 

35.27374

32.74979

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

344

מקלט 7 אליס טל

ציפורי

 

35.2786

32.74507

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

345

מקלט 6 זילברמן

ציפורי

 

35.27913

32.74158

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

346

מקלט 8 שמואלי

ציפורי

 

35.27837

32.74112

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

347

מקלט 10 אדלר

ציפורי

 

35.27862

32.74508

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

348

מקלט 12 מרפאה

ציפורי

 

35.27864

32.74511

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

349

מקלט 3 טוביה

ציפורי

 

35.28344

32.74545

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

350

מקלט 6 חדר כושר

רמת דוד

 

35.20121

32.67863

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

351

מקלט 2

רמת דוד

 

35.20134

32.68012

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

352

מקלט 3

רמת דוד

 

35.20071

32.67967

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

353

מקלט1

רמת דוד

 

35.20213

32.68058

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

354

מקלט יד לבנים

רמת דוד

 

35.20153

32.6778

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

355

מקלט מרכזון

רמת דוד

 

35.20074

32.67782

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

356

מקלט אולפן

רמת דוד

 

35.20253

32.67717

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

357

מקלט קשישים

רמת דוד

 

35.20306

32.67941

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

358

מקלט סטלה

רמת דוד

 

35.20246

32.67964

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

359

מקלט מפעל מתכת

רמת דוד

 

35.20566

32.67916

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

360

מקלט חדר אוכל

רמת דוד

 

35.20334

32.67852

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

361

מקלט 14 ספריה

רמת דוד

 

35.20158

32.67849

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

362

מקלט 6

רמת דוד

 

35.20184

32.67868

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

363

מקלט כיכר כניסה

שדה יעקב

 

35.14014

32.69899

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

364

מקלט חדר בריחה

שדה יעקב

 

35.14299

32.69867

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

365

מקלט בית הרב

שדה יעקב

 

35.14051

32.69839

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

366

מקלט מועדון נוער

שדה יעקב

 

35.14204

32.69757

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

367

מקלט מגרש כדורסל

שדה יעקב

 

35.14103

32.6977

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

368

מקלט מרפאה

שדה יעקב

 

35.14177

32.69686

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

369

מקלט מקווה

שדה יעקב

 

35.14093

32.69609

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

370

מקלט אשכנזי

שדה יעקב

 

35.14125

32.69279

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

371

מקלט גן ילדים

שדה יעקב

 

35.14242

32.69834

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

372

מקלט 16 שכ' מרכזית

שריד

 

35.22462

32.66386

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

373

מקלט מועדון נוער

שריד

 

35.22484

32.66185

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

374

מקלט 13 שכ' דרומית

שריד

 

35.22365

32.66573

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

375

מקלט 14 גלריה

שריד

 

35.22623

32.66383

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

376

מקלט 11 מגרש ירוק

שריד

 

35.22472

32.66231

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

377

מקלט 10 חדר אוכל

שריד

 

35.22522

32.66542

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

378

מקלט 6 גן תכלת

שריד

 

35.22561

32.66275

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

379

מקלט 7 גן אילן

שריד

 

35.22609

32.66331

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

380

מקלט 8 מפקדה

שריד

 

35.22684

32.66473

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

381

מקלט ספינת שלום

שריד

 

35.2256

32.66309

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

382

מקלט 5 שכ' מלט

שריד

 

35.22467

32.66257

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

383

מקלט 3 מוסד

שריד

 

35.22556

32.66335

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

384

מקלט 1 מוזיקה

שריד

 

35.22624

32.66483

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

385

מקלט 4 שכ' מערבית

שריד

 

35.22472

32.66228

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

386

מקלט 2 שכ' צפונית

שריד

 

35.22519

32.66546

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

387

מקלט לייקין

תל עדשים

 

35.29848

32.65609

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

388

מקלט ארליך

תל עדשים

 

35.29927

32.65708

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

389

מקלט מרגולין

תל עדשים

 

35.3028

32.65909

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

390

מקלט כץ

תל עדשים

 

35.30108

32.65776

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

391

מקלט גור אריה

תל עדשים

 

35.30614

32.65888

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

392

מקלט אופיר

תל עדשים

 

35.30944

32.65916

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

393

מקלט צימבל

תל עדשים

 

35.30445

32.65522

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

394

מקלט בית העם

תל עדשים

 

35.30047

32.65474

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

395

מקלט פניני

תל עדשים

 

35.29836

32.6534

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

396

מקלט בית תרבות

תל עדשים

 

35.29915

32.65482

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

397

מקלט  מוסך + מקווה

תל עדשים

 

35.30063

32.65586

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

398

מקלט בית כנסת

תל עדשים

 

35.30057

32.654

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

399

מקלט ניב עוז

תל עדשים

 

35.30338

32.65468

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

340

מקלט גן חצב

תמרת

 

35.22461

32.70354

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

341

מקלט פעוטון אלה

תמרת

 

35.22456

32.70338

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

342

מקלט מוסיקה

תמרת

 

35.22555

32.7041

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

343

מקלט מועדון נוער

תמרת

 

35.22639

32.70395

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

344

מקלט אומנויות

תמרת

 

35.22538

32.70399

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

תקין*

345

מקלט חנות אלונית

תמרת

 

35.22452

32.70338

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

346

מקלט גן חרוב

תמרת

 

35.22457

32.70344

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

347

מקלט גן אלון

תמרת

 

35.22447

32.70287

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

348

מקלט גן גפן

תמרת

 

35.22464

32.7032

חירום

מקלט עילי

נדרש: דרך נגישה

מפעיל

2024

 

 

 

 

 

  1. רשימת מקומות שאינם בניין:

מס' סידורי

שם המקום

שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית

X מרכז מקום

 

 

Y מרכז מקום

 

 

סוג המקום שאינו בניין

 

 

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית

 

 

מקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

מועד ההנגשה

 

 

1

חניון מועצה

מזרע

 

227514

728870

חניה

קיים דרך נגישה וחניית נכים

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

נגיש

2

חניון סב יום

מזרע

62

227624

728878

חניה

קיים דרך נגישה וחניית נכים

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

נגיש

3

חניון אולפנה

מזרע

 

227570

728987

חניה

קיים דרך נגישה וחניית נכים

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

נגיש

4

מגרש כדורסל

מזרע, בי"ס עמקים תבור

 

227238

728850

ספורט

קיים דרך נגישה וחניית נכים

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

נגיש

5

מגרש כדורסל

נהלל, בי"ס ויצו

 

219378

733155

ספורט

קיים דרך נגישה וחניית נכים

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

נגיש

6

מגרשי כדורסל

שמשית

 

223550

737997

ספורט

יש להסדיר חניה לנכים ודרך נגישה

פרסום באתר חניה ושביל חסרים

מפעיל

2024

7

חורשת הבונקרים

שריד

 

220505

730279

גינה ציבורית

נדרשת דרך נגישה, ריהוט נגיש

פרסום באתר דרך וריהוט להנגשה

מפעיל

2025

8

אמפי

נהלל, בי"ס ויצו

 

219425

733313

תרבות

קיים דרך נגישה וחניית נכים

לא נדרש

בעלות/ מפעיל

נגיש

9

מגרשי כדורסל

הושעיה

 

227513

740369

ספורט

קיים: חניית נכים, נדרש: דרך נגישה

פרסום באתר שביל גישה חסר

מפעיל

2024

 

 

  1. אני, אייל בצר  ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל, מצהיר בזאת כי מועצה אזורית עמק יזרעאל הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה עד ליום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023), לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לחוק, תקציב  בסכום של 1,000,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

 

כ"ז באדר ב' התשפ"ב                                                         __________________(חתימה)

(30 במרץ 2022)                                                                  [שם מלא של המתקין]                                                                                                                     [התפקיד שמכוחו מתקין]                    

(חמ 6366-3)

 

[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 61.