לשכת ראש המועצה
מנהלת: חגית ברנס מיכאלי
טלפון: 04-6520001
דוא"ל: [email protected]


 לשכת הסגנים

מנהלת: עינב קמרון
טלפון: 04-6520008
דוא"ל: [email protected]


 לשכת המנכ"ל
מזכירה: גבי ניצן
טלפון: 04-6520010
דוא"ל: [email protected]