לשכת ראש המועצה
מנהלת: חגית ברנס מיכאלי
טלפון: 04-6520001
דוא"ל: hagitb@emekyizrael.org.il

 

 

לשכת המנכ"ל
מנהלת: חן כהן
טלפון: 04-6520010
דוא"ל: HenC@emekyizrael.org.il

לשכת הסגנים
מנהלת: עינב קמרון
טלפון: 04-6520008
דוא"ל: einavc@emekyizrael.org.il