במסגרת התוכנית, שתיכנס לתוקף בתאריך 6.9.2020 ההתמודדות עם נגיף הקורונה תתבצע באמצעות סיווג כל ישוב לפי צבעים: ירוק, צהוב, כתום או אדום.

המועצה האזורית עמק יזרעאל הוגדרה, נכון להיום, כמועצה ירוקה. יחד נשמור שנישאר ירוקים!

 

 

 

תוכנית "הרמזור" מאפשרת התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בהתאם לנתוני תחלואה אזוריים, על בסיס מדדים אחידים, קבועים ושקופים. התוכנית מרכזת את כל הטיפול בשגרת החיים לצד הקורונה ומשלבת הנחיות ברמה הארצית והנחיות ברמה המקומית.

כלי הניהול וקבלת ההחלטות המכונה "הרמזור" מגדיר ארבעה מדרגי תחלואה והתמודדות עם נגיף הקורונה, שמסומנים בצבעים ירוק, צהוב, כתום ואדום. כל רשות מקומית תסווג בצבע לפי מדרגים אלו. סיווג בצבע ירוק מעיד על תחלואה נמוכה ומאפשר פעילות מותאמת, בעוד שסיווג אדום מעיד על תחלואה גבוהה ועל כן, הטלת מגבלות התקהלות מחמירות יותר. 

סיווג וצבע היישוב נקבע על-פי אחוז החולים החדשים, קצב גידול התחלואה ואחוז החולים החיוביים מסך הבדיקות, בהתאמה וביחס למספר התושבים.

צבע היישוב מבטא את מצב התחלואה ביישוב, וכתוצאה מכך את ההגבלות בתחום ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים. בהתאם לכך, נקבעות הפעולות שעל המדינה, הרשות המקומית ותושבי היישוב לעשות כדי להוריד את רמת התחלואה.