הורים יקרים,

בימים אלו, אנו נערכים לקראת שיבוצי ילדים וילדות בגני משרד החינוך - שנתונים: 2016, 2017, 2018.

במועצה האזורית, לפי תקן משרד החינוך, מוקצה גן ילדים אחד עבור כל 35 ילדים בגילאי 3-6, שכתובת מגוריהם ביישוב.

מחלקת הגיל הרך והגנים במועצה אמונה על שיבוצי הילדים לגנים ועושה זאת בשיתוף פעולה מלא עם מנהלות הגיל הרך ביישובים.

שיבוץ הילדים לגנים נעשה לפי מספר התקנים המאושרים כיום והינו מלאכת מחשבת, כאשר המטרה העיקרית היא יצירת גנים מאוזנים ככל הניתן, בהיבט של גילים (שנתונים), מגדר (יחס בין בנים - לבנות) וכמות הולמת של סך מספר ילדים בגן. הסנכרון בין כלל האילוצים הללו מושפע מסך הילדים בכל שנתון, ילדים מיוחדים משולבים, ילדים הנשארים שנת גן נוספת, בקשות רישום של ילדי חוץ ואתגרים נוספים.

  • ביישובים בהם טרם הוסדר סופית מספר גני הילדים' אנו מעכבים בשלב זה את פרסום שיבוצי הילדים ונדאג לכך, בהקדם האפשרי.
  • מוזמנים לצפות בשיבוץ ילדיכם - לחצו כאן
  • ערעור על השיבוץ ניתן לשלוח בדוא"ל MoranW@eyz.org.il בצירוף פרטים מלאים של הילד.ה, שם הישוב, שם הגן ונימוק לבקשה.