נופר גלסמן
מנהלת תכנית "נתיבים להורות" ורכזת תחום אובדן ושכול.
04-6520066/7