קול קורא לסיוע במוכנות לחירום עבור יישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל 2023

כללי

המועצה האזורית עמק יזרעאל מסייעת ליישובי המועצה בשימור המוכנות לחירום.השנה הוחלט על מתן סיוע כספי ליישובים
לרכישת ציוד לחירום, על מנת לשפר את מוכנותם.

קול קורא זה מבקש לקבל מכלל יישובי המועצה, בקשות לתמיכה תקציבית בתחום המוכנות לחירום.

תהליך ההגשה  

  1. כל ישוב יערוך רשימת ציוד מבוקשת, על פי רשימת הציוד המצורפת למסמך זה.
  2. על היישוב לקבל אישור מאת ממונה חירום וביטחון, טרם הזמנת הציוד.
  3. כל ישוב יגיש בקשת תמיכה מהמועצה. לבקשה יצורפו חשבוניות בגין רכישת הציוד, עד לסכום של 15,000 ₪.
  4. היישוב ירכוש את הציוד באופן עצמאי.
  5. לאחר קבלת החשבוניות ואישורן במועצה, על ידי ממונה חירום וביטחון וגזבר המועצה, יזוכה חשבון החו"ז של היישוב בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪.
  6. למען הסר ספק, ישוב שירכוש ציוד בפחות מ- 15,000 ₪, יזוכה בהתאם – לפי יחס של 1/3 היישוב ו-2/3 המועצה (מאצ'ינג).
  7. יש להגיש את הבקשות עד לתאריך 01.05.2023 בדואר אלקטרוני: [email protected]

רשימת ציוד מומלצת לצוות צח"י

  תאור הפריט כמות מומלצת
1 פטיש 5 ק"ג 5
2 פטיש טפסנות 3
3 גרזן 600 גר 3
4 לום 150 ס"מ 3
5 איזמל עם מגן 3
6 מקוש 3
7 תוכי לברזל 2
8 כפפות מגן וריד 10
9 ג'ק הרמה 2 ק"ג 3
10 משור עץ 3
11 את חפירה 3
12 קסדת מגן תקנית 10
13 משקפי מגן 10
14 פנס ראש 100 לומן 10
15 אלונקה מתקפלת 10
16 מגפון 1
17 קאטר לניתוק חשמל 1
18 ג'ריקן 20 ליטר 10
19 ג'ריקן 20 ליטר ברזל 1
20 גלגלון כבל מאריך 25 מטר 3
21 ממיר מתח 1000W 1
22 משקפת 1
23 ערכת תאורה 2 פרוזקטורים led 2
24 דלי לפינוי חול 20
25 קרש גב 1
26 מהבהב כתום 4
27 פנס איגל כולל סוללה 4
28 מפתח להידרנט 3