מחלקת התיירות במועצה  מעוניינת להרחיב את רשימת מורי הדרך ומדריכי הטיולים המורשים, תושבי העמק

וליצור מאגר שיפורסם באתר המועצה ויועבר לסוכנים ומשווקים שונים, כחלק משיתופי הפעולה עם מחלקת התיירות.

בנוסף, תתכן אפשרות לשיתופי פעולה בקיום טיולים מודרכים בארגון פרטי או קבוצתי ו/או באירועים ומועדים שונים בתחומי המועצה,

אשר יפורסמו על ידי מחלקת התיירות ויקבלו חשיפה ארצית ואזורית.

לפרטים והרשמה, יש למלא את הפרטים הבאים ולשלוח בדוא"ל: tayarut@eyz.org.il עד ליום רביעי, י"א טבת תשפ"ב 15/12/2021;

שם ומשפחה:__________________________________ מספר רישיון מורה דרך:_________________________ ישוב:________________ 

כתובת:_________________________ נייד:______________________________________  דוא"ל: ____________________________________