בחודשים הקרובים, תצא משלחת מורים מטעם כפר הנוער ויצו נהלל לנסיעת התנדבות בבית הספר 'דה-הירו' שברואנדה, אפריקה.

המטרה הינה הקמת מערך טכנולוגי שיסייע לעבודת המורים ויקדם למידה עבור התלמידים.

לשם כך, יש צורך בגיוס מחשבים ניידים.

יש לכם מחשבים ניידים משומשים ועובדים, שאין בהם צורך? נשמח מאוד לקבלם!

איש קשר: רוני רובן 054-2256123