שם הארגון: "פעמונים" – הארגון שואף למציאות חיים שבה המשפחות בארץ מנהלות חיים כלכליים, מאוזנים ואחראיים בדרך ישרה – מציאות, שתסייע לבניית חוסן כלכלי חברתי.

רקע על מקום ההתנדבות: בית המשפחה שפנתה לעזרה.

תיאור הפעילות ההתנדבותית: ליווי המשפחה והנעת שינוי באופן ההתנהגות, החשיבה והתודעה הכלכלית.

מקום קיום הפעילות: בית המשפחה המטופלת

שם איש קשר: שמיר נקש

טלפון: 054-2600514

דוא"ל: shamir@paamonim.org

כתובת אתר הארגון: http://www.paamonim.org