חלק מפרטי המתווה כפופים לאישור צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5) התשפ"ב- 2021

הורים יקרים,

במהלך השנה וחצי האחרונות, אנו חווים את מגפת הקורונה על כל מורכבותה. מורכבות זו מחדדת את החשיבות של קיום אורחות החיים במוסדות חינוך, לצורך מניעת התפשטות שרשרת ההדבקה ושמירה על שגרת הלימודים בבית הספר ובגן.

על מנת לשמור על שגרת לימודים רציפה, מתגבשת התפיסה שיש לבצע בדיקות תדירות לצורך איתור מאומתים וזאת, כדי לאפשר לתלמידים ולצוות הגן להמשיך בשגרת הפעילות בגן, תוך צמצום הצורך בקיום בידודים.

מטרה כללית: משרד הבריאות בשיתוף משרד החינוך, פועלים יחד לפי מודל 'הכיתה הירוקה', שמטרתו לצמצם באופן משמעותי את הבידודים ולאפשר המשך ניהול שגרת לימודים מלאה בגני הילדים.

מטרת מודל 'הכיתה הירוקה' לבצע בדיקת אנטיגן יומית, לאחר חשיפה למאומת בגן - בדיקה שתאפשר להחזיר את התלמידים לפעילות בגן, תוך צמצום הסיכוי להדבקה נוספת בכיתת הגן.

1. קווים מנחים עבור הורים לילדים במתווה 'כיתת גן ירוקה'

א. יש לווודא כי קיבלתם הנחיה מהגננת על מתווה 'כיתת גן ירוקה' וחתמתם על אישור להשתתפות ילדיכם במתווה. ילדים שהוריהם לא יחתמו על אישור השתתפות במתווה 'כיתת גן ירוקה', ישהו בבידוד במקרה של גילוי מאומת.ת בגן.

ב. לאחר קבלת הודעה על מאומת.ת בגן וקבלת הודעה ממנהלת הגן על תחילת המתווה, ילדיכם יוכלו לחזור לגן רק לאחר ביצוע בדיקת PCR בקופת חולים, או במוקד פיקוד העורף במקום מגוריכם.

ג. ככל שתתקבל תוצאת בדיקת PCR שלילית, ניתן לשוב למחרת לגן, כבשגרה.

ד. בתום יום הלימודים צוות הגן יחלק 7 ערכות אנטיגן נוספות, לטובת ביצוע בדיקות לילדים, מידי יום ביומו.

ה. עליכם לבצע בדיקת אנטיגן יומית לילדך או לילדתך שנחשפו בגן למאומת, בין השעה 06:00-08:00 לפני היציאה לגן ולדווח על תוצאה שלילית בפורטל הורים (ראו קישור בהמשך).

ו. ככל שתתקבל תוצאה חיובית בבדיקת אנטיגן, במהלך המתווה, לא ניתן לחזור לגן ויש לבצע בדיקת PCR בקהילה. ככל שתתקבל תוצאה חיובית, ילדך יוגדר כמאומת והמתווה יוארך ב- 7 ימים עבור יתר תלמידי הגן (7 ימים ממועד החשיפה אחרונה). בהתאם לכך, הורי התלמידים בגן יקבלו ערכות אנטיגן נוספות, לביצוע בדיקות יומיות.

ז. ביום ה- 7 לחשיפת הילדים למאומת.ת הראשון.ה, כל ילדי הגן שלוקחים חלק במתווה נדרשים לבצע בדיקת PCR בשנית, בקופת חולים או במוקד פיקוד העורף במקום מגוריכם. הילדים ימשיכו להגיע לגן עוד לפני קבלת תוצאה שלילית ובתנאי שהוריהם דיווחו על ביצוע בדיקת PCR ובדיקת אנטיגן בבוקר.

ח. תלמידים שהינם פטורי בידוד, לא יידרשו להיבדק ויגיעו לגן כרגיל.

ט. ילדי הגן שנחשפו למאומת.ת, ומשתתפים במודל 'הכיתה הירוקה', מוחרגים מהוראות צו בריאות העם, המחייבות בבידוד. ההחרגה הינה רק לטובת היציאה לגן וחזרה הביתה, כולל הסעה, תחבורה ציבורית וצהרון שפועל בתוך המוסד החינוכי. מעבר לאלה, ילדי הגן נדרשים לשהות בביתיהם ולא יוכלו לצאת לכל פעילות אחרת.

2 . סדר פעולות להורים

א. מלאו 'טופס אישור הורה להשתתפות בפיילוט':

אישור כיתה ירוקה

ב. ככל שנודע על מאומת.ת בגן, ודאו וקבלת ההודעה על כניסת הגן למודל 'כיתה ירוקה' ולאחר מכן, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • בדיקת PCR לילד.ה בקהילה והמתנה בבית,  עד קבלת תשובה;

תשובה חיובית – הילד או הילדה יישארו בבידוד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות

תשובה שלילית – הילד או הילדה ייכנסו למודל 'כיתה ירוקה'

ג. ודאו כי קיבלתם ממנהלת הגן ערכות בדיקת אנטיגן, שיספיקו לבדיקה במהלך השבוע – 7 ימים.

ד. בצעו בדיקת אנטיגן לילד.ה, בכל יום, לפני היציאה לגן:

תשובה חיובית – על הילד.ה להישאר בבידוד, לדווח למנהל ולגשת לבצע בדיקת PCR בקהילה.

תשובה שלילית – ניתן להגיע לגן.

ה. דווחו על התוצאה בקישור הבא:

טופס מקוון וטופס ידני למילוי תוצאות הבדיקה- כולל שפות

3 . המלצות בתחום הרגשי חברתי בעת הפעלת המתווה

א. ודאו קבלת מידע מהגננת על ההכנה לתהליך בגן ופעלו באופן דומה גם בבית.

ב. שמרו על שגרת יום ובחרו מועד קבוע לביצוע הבדיקה, ככל האפשר. רצוי לבחור מועד נוח עבורכם, בשעה המאפשרת פניות והקשבה לרגשות ולחששות.

ג. עודדו את ילדיכם לבצע את הבדיקה וחזקו אותם באשר לשמירה על בריאותם ובריאות חבריהם לגן.

ד. במידת הצורך, שתפו את הצוות החינוכי באתגרים העולים בעת ביצוע הבדיקה וחשבו יחד כיצד ניתן להקל על הילד.ה.

ה. אנא, הימנעו משיחות מעל ראשי הילדים, אם הנכם מתלבטים או חוששים, שתפו את צוות הגן לקבלת סיוע.

ו. עודדו את הילדים לשמור על קשר עם חברים מאומתים, או כאלו שאינם משתתפים במתווה ולא יכולים להגיע לגן.