אתר משרד הבריאות
אתר פיקוד העורף

 

להלן מפת הנדבקים בעמק יזרעאל, לפי נתוני משרד הבריאות;

3 בית שערים - חולים ה מס' 65524, 69373, 71371

4 הושעיה - חולים מס' 462963, 63560, 66185 מס' החולה הרביעי יושלם בהמשך.

1 מזרע - חולה מס' 73084  

1 מנשית זבדה - חולה מס' 57941 

1  מרחביה קיבוץ - חולה מס' 63371

1 עין דור - חולה מס' 67029

1 שמשית - חולה מס' 72600

  • כל היישובים הרלוונטיים עודכנו.
  • החולים קיבלו הנחייה ממשרד הבריאות להיכנס לבידוד וכן, כל מי שהיה אתם במגע. 
  • תושבי היישובים הרלוונטיים עודכנו על ידי מנהלי היישובים. 
  • עדכון מספר התחקיר האפידימיולוגי של החולים מתבצע בהתאם למידע שמתקבל בידינו ממשרד הבריאות.
למען בריאות הציבור, אנו חוזרים ומדגישים את חשיבות השמירה על הנחיות משרד הבריאות ומבקשים להמשיך ולהישמע להן.
האחריות האישית והקהילתית של כולנו:

1. שמירה על הנחיות משרד הבריאות; ריחוק חברתי, עטיית מסיכה והקפדה על היגיינה.

2. אנו חיים בקהילות קטנות. השיתוף הקהילתי חשוב מאוד; אם נדע מי נדבק, נוכל לטפל במהירות באירוע ולקטוע את שרשראות ההדבקה. לא נוכל לעשות זאת ללא שיתוף פעולה מצדכם, חברי קהילת העמק.

 

מוקד המועצה זמין עבורכם: 04-6520100
פירוט ההנחיות