להורדת הנספח לבקשת תמיכה בשנת 2023 - לחצו כאן 

למען הנגישות, להלן פירוט הנתונים הנדרשים בנספח:

הנתונים הנדרשים הינם של העמותה ולא של הסניף המקומי בלבד

פרטי העמותה;

 • שם
 • מספר ח.פ.
 • שנת הקמה
 • האם הסניף בפריסה ארצית? נא לציין כן/לא 

איש/אשת קשר;

 • שם מלא
 • כתובת דוא"ל
 • מס' טלפון נייד

מספר מקבלי שירות מהעמותה;

 • מספר מקבלי שירות מהפעילות בסה"כ בשנה
 • מספר מקבלי שירות מהפעילות תושבי המועצה בשנה

מלגות/הנחות
האם ניתנו בשנת 2022 מלגות/הנחות לתושבי המועצה? נא לציין סכום כספי

נתונים כספיים

 • סכום הוצאות הנהלה וכלליות תקציב על פי ביצוע 2021 (דו"ח מבוקר)
 • סכום תקציב הביצוע 2022
 • סכום התקציב השנתי לשנת הבקשה 2023
 • סה"כ התמיכות הממשלתיות בתקציב 2023
 • סכום התמיכה המבוקשת מהמועצה האזורית עמק יזרעאל לשנת 2023