בטחון שוטף במועצה

רקע ותאור מקום ההתנדבות: יחידת המתמי"ד, הינה גוף התנדבותי שחבריו מבצעים פעילות אזורית בעיקר בביטחון שוטף ונגד גניבות חקלאיות ופשיעה פלילית ביישוביי מועצה אזורית עמק יזרעאל. המתמי"ד הינה אחת מהיחידות המיוחדות של המשמר האזרחי הפועלת במגזר הכפרי וכפופה למשמר הגבול.

מקום קיום הפעילות: מועצה אזורית עמק יזרעאל.

שם איש קשר: שי מוסל / סגן מפקד מתמי"ד עמק יזרעאל

טלפון: 050-5074706

דוא"ל: ron@eyz.org.il