מפגשי חשיפה להרחבת מעגל המשתתפים במועדונים
עבור ילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים, שאינם משתלבים בפעילות החברתית ה"רגילה" ביישובים:

 

ילדים נותנים ידיים

 

 הפנינג לילדים בגילאי 5-9  
הפנינג לילדים ונוער בגילאי 10-20