פתיחת הרשמה: 12 אוקטובר 2020 
סיום הרשמה: 12 דצמבר 2020
סך המלגה: 1,000 ש"ח 

קריטריונים לקבלת מלגת עידוד מועצה:

  • תושב המועצה  על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, במשך 5 שנים אחרונות (לפחות).
  • גיל: 20 עד 35 (ילידי 1985 - 2000)
  • סטודנט שנה שנייה (לפחות) במסלול לימודים אקדמי מוכר (מל"ג) לתואר ראשון / לימודי הנדסאי.
  • לימודים בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר.
  • סטודנט אשר לא קיבל מהמועצה מלגת עידוד בעבר.
  • סטודנט אשר לא מקבל מהמועצה מלגת מעורבות חברתית בשנה זו (תשפ"א).
  • אינו מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה (שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימוד).
  • שירות צבאי או שירות לאומי, אזרחי.
  • נוכחות בטקס חלוקת המלגות.