קריטריונים לקבלת מלגת מעורבות חברתית:

 • תושב המועצה  על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, במשך 5 שנים אחרונות (לפחות).
 • גילים 20 עד 35 (ילידי 1985 עד 2000).
 • סטודנט במסלול לימודים אקדמי מוכר לתואר ראשון וללימודי תואר שני (מל"ג).
 • לימודים בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר.
 • סטודנט אשר לא עושה פעילות חונכות דרך גורם אחר - עדיפות.
 • סטודנט אשר לא קיבל מהמועצה מלגת מעורבות חברתית בעבר – עדיפות.
 • אינו מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה.
 • שירות צבאי או שירות לאומי, אזרחי.
 • ראיון אישי – הראיונות יתקיימו במהלך חודש ספטמבר 2020.
 • חתימה על חוזה.

דרישות:

 • מפגשים לפי המפורט בכל פרויקט
 • מפגשי הכשרה והעשרה קבוצתיים
 • טקס הענקת מלגות 08 ינואר 2021
 • כנס מפעל הפיס
 • כנס ישראל לצעירים
 • לכל הפרויקטים, יידרשו הסטודנטים להיות ערוכים לפעול בכפוף להנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה בפרט ולפעול בשעת משבר בכלל.

 

מועד פתיחה הרשמה: 05 אוגוסט 2020 לחצו כאן 

בהמשך תדרשו להרשם גם פרח, הקישור יישלח לסטודנטים שנרשמו כאן ועומדים בקריטריונים של המועצה 

מועד אחרון להגשה: 15 ספטמבר 2020