###ההרשמה הסתיימה####
מועד פתיחת ההרשמה: 30 יוני 2019
מועד אחרון להרשמה: 15 ספטמבר 2019
עדכון מועד אחרון להרשמה: 30 ספטמבר 2019

המעוניינים מתבקשים למלא פרטים במערכת רישום למלגהמסמך שלא יהיה סרוק כראוי - יידחה.

המועצה האזורית עמק יזרעאל מציעה לסטודנטים, תושבי יישובי המועצה לקחת חלק בפרויקטים של מעורבות חברתית תמורת מלגת לימודים חיזוק הקשר בין הסטודנטים ליישובים – תרומה לקהילה בה הם גרים 

 

קריטריונים לקבלת מלגת מעורבות חברתית: 

  • תושב המועצה על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, במשך 5 שנים אחרונות (לפחות).
  • גילאי 20-35 (ילידי 1984 -1999)
  • סטודנט במסלול לימודים אקדמי מוכר לתואר ראשון וללימודי תואר שני (מל"ג).
  • לימודים בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר.
  • סטודנט אשר לא עושה פעילות חונכות דרך גורם אחר.
  • סטודנט אשר לא קיבל מהמועצה מלגת מעורבות חברתית בעבר – עדיפות.
  • אינו מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה.
  • שירות צבאי / לאומי / אזרחי.
  • ראיון אישי (יתקיימו במהלך חודש ספטמבר 2019).
  • חתימה על חוזה.

 

גובה המלגה: 10,000 ש"ח 

מועד התחלה: אוקטובר 2019, מועד סיום: 30 יולי 2019

 שם הפרויקט

תיאור הפרויקט

עלי כותרת, מזרע

מועדונית לאוכלוסייה של צעירים בגילאי 14-21 בעלי צרכים מיוחדים מתחומי האוטיזם, ליקויי למידה קשים ועוד.

 קהילה לדורות

במסגרת קהילה לדורות ודאגה לוותיקים המרותקים לבתים.

בית אלישע, הרדוף

קהילה לאנשים מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים המקיימים אורח חיים קיבוצי המקיף את כל שגרת חייהם.

נרקיסים

מפגשים עם ילדים שמופנים על ידי מחלקת הרווחה, חיזוק רגשי וחברתי לילדים.

מיומנויות מחשב

ליווי ותיק בביתו מול המחשב האישי / סמארטפון, החל מהדרכה בסיסית.

סיפורי חיים

כתיבת סיפור חיים עם ותיק בביתו.
 

פירוט מלגות תש"פ (2019-2020)