על מדריכות ומדריכי המוגנות בבתי הספר כבר שמעת?

הרשות לביטחון קהילתי במועצה משלבת בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים מדריכי מוגנות, אשר מסייעים למערכת החינוכית ולצוות בית הספר להתמודד עם תופעות אלימות והתנהגויות בסיכון, המתרחשות בין כותלי בית הספר.
מדריכות ומדריכי המוגנות מהווים אמצעי נוסף העומד לרשות בית הספר, לצורך שיפור איכות החיים והאקלים הבית-ספרי. עיקר עיסוקם מניעת מצבי סיכון, תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים בבית הספר, במועצה ובקהילה. המדריך/ה יוצר/ת קשר משמעותי עם תלמידי בית הספר ומהווה בעבורם דמות משמעותית ומודל לחיקוי.

תודה לכל מדריכות ומדריכי המוגנות שלנו שעושים עבודה נפלאה וחשובה!

קבלו הצצה לתפקיד החשוב הזה;