רקע על מקום ההתנדבות: מתנדב בוגר ביחידה עצמאית

תיאור הפעילות ההתנדבותית: התנדבות ביחידה עצמאית עם רכב כבוי

מקום קיום הפעילות: מועצה יזרעאל

שם איש קשר: דותן שגב

טלפון: 050-5183883

דוא"ל: dutans@102.gov.il

כתובת אתר הארגון: www.102.gov.il