צוות כוננות של המועצה לכל אירוע חריג בתחום המועצה

שם הארגון: יפתח – יחידת חילוץ והצלה

רקע על מקום ההתנדבות: אחת מ 12 יחידות החילוץ שקיימות בארץ.

תיאור הפעילות ההתנדבותית: צוות כוננות של המועצה לכל אירוע חריג בתחום המועצה

מקום קיום הפעילות: אזור המועצה האזורית והמועצות השכנות במרחב הצפון.

שם איש קשר: קרן שחר

טלפון: 04-6520086

דוא"ל:keren@eyz.org.il