אוגדן תנאי השירות של העובדים ברשויות המקומיות קובע כי מכסת ימי החופשה השנתית של עובדים במשרה מלאה הינה 22 ימים בשנה.

  • בנוסף, זכאים העובדים לימי בחירה, באופן שלהלן: 

עובדים בעלי ותק עד 5 שנים זכאים ל- 2 ימי בחירה בשנה.

עובדים בעלי ותק הגבוה מ- 5 שנים זכאים ל- 3 ימי בחירה בשנה.

באשר לעובד/ת המועסק/ת במשרה חלקית - מכסת ימי החופשה וימי הבחירה תחושב באופן יחסי.

  • עובדים במוסדות חינוך רשאים לנצל את ימי הבחירה במועדים שבהם לא מתקיימים לימודים, אלא אם קיבלו על כך אישור מראש.
  • הזכאות לימי הבחירה הינה קלנדרית (מינואר עד דצמבר).
  • לא ניתן לגרור ימי בחירה משנה לשנה.
  • ימי הבחירה אינם ניתנים לפדיון.

ניתן לנצל ימי בחירה בהתאם לזכאות הכוללת לימי בחירה (2-3 בשנה) בגין אירוע אישי, או במועדים שלהלן;

יום האישה הבינלאומי
ערב שבועות
תענית אסתר
צום י"ז בתמוז
פורים
כ' בתמוז - יום פטירת הרצל
שושן פורים
ט' באב
ערב פסח
ערב שביעי של פסח
יום תחילת שנה"ל - פרט לעובדי מערכת החינוך
ערב שביעי של פסח
ערב ראש השנה
חג המימונה
1 במאי
צום גדליה
כ"ז ניסן - יום השואה
ערב יום הכיפורים
9 במאי - יום השנה לניצחון על הנאצים
ערב חג סוכות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
הושענה רבה
ל"ג בעומר
כ"ט בחשון - חג הסיגד
יום ירושלים