יו"ר - אייל בצר (נהלל)

אחראית תאום - רינת זונשיין, מנכ"ל

חברים:

 1. אייל בצר (נהלל)

 2. דליה אייל (אלון הגליל)

 3. אבי סמוביץ (יפעת)

 4. ישראל ויזל (הסוללים)

 5. איריס גרומן (בית לחם הגלילית)

 6. שי יזרעאלי (כפר יהושע)

 7. אלי בן סימון (ציפורי)

 8. גבי קנץ (גבעת אלה)

 9. יריב בן עזר (בלפוריה)

 10. גל בריל (רמת דוד)

 11. יוחאי פורת (היוגב)

 12. נועם הולנדר (שדה יעקב)

 13. זיו ורהפטיג (אחוזת ברק)

 14. שמוליק דודאי (שמשית)

מוזמנים קבועים:

רינת זונשיין (מנכ"ל)

אבי גולדהמר / עודד דונג (יוע"מ)